Newyddion

17 Gorffennaf 2018Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2018, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, eto wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd chwech o weithwyr amaethyddol o bob cwr o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi rhoi 275 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod eu hymroddiad i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Cyfadeilad llety hunanddarpar moethus yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2018
Cyfadeilad llety hunanddarpar moethus yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2018

Mae addasiad ysgubor o’r ansawdd uchaf a ddefnyddir fel cyfadeilad llety hunanddarpar moethus helaeth wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018
Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd ar dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn ymryson am Gystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, a gynhelir bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
16 Gorffennaf 2018
Sioe Frenhinol Cymru’n cryfhau’i chymwysterau gwyrdd

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru nesáu, rydym wedi bod yn brysur yn gwneud yn siŵr fod digwyddiad eleni’n wyrddach nag erioed.

Darllenwch fwy
3 Gorffennaf 2018Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn troi’i hwyliau i nofio gwyntoedd newid.
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn troi’i hwyliau i nofio gwyntoedd newid.

“Wrth edrych tua’r dyfodol, ein gwydnwch a’n gallu i dderbyn newid fydd ein hallwedd i lwyddiant.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a gynhaliwyd ar 21 Mehefin.

Darllenwch fwy
3 Gorffennaf 2018
Newyddion Diweddaraf y Grŵp Diogelwch

Byddwn yn cyflwyno gwelliannau diogelwch a lles yn Llanfair-ym-Muallt a’r cyffiniau yn barod ar gyfer y Sioe Fawr eleni. Daw hyn yn dilyn arolwg eang ac argymhellion gan Grŵp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
29 Mehefin 2018Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?
Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?

Pa un a ydych yn croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda chyfeillion a theulu neu ond yn dymuno treulio diwrnod yn y sioe mewn steil, mae gennym y pecyn lletygarwch perffaith ar eich cyfer.

Darllenwch fwy

tudalen 8 o 49