Newyddion

26 Gorffennaf 2017Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae nifer o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi’u hanrhydeddu eto gan Gyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad i’r diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
25 Gorffennaf 2017
Myfyrwyr Addawol yn derbyn Gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno gwobrau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr addawol a sêr ar eu cynnydd sy’n cydnabod ac yn talu teyrnged i’w brwdfrydedd a’u hymroddiad i amaethyddiaeth Cymru.

Darllenwch fwy
24 Gorffennaf 2017
Dau o Sir Gaerfyrddin yn agor Sioe Frenhinol Cymru 2017

Fe ddaeth yn heulwen, ac fe ddaeth y tyrfaoedd hefyd heddiw (24 Gorffennaf) ar gyfer diwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2017 yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
24 Gorffennaf 2017Medal Aur Sioe Frenhinol Cymru i David Lewis
Medal Aur Sioe Frenhinol Cymru i David Lewis

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r gymdeithas, a hynny’n wirfoddol ran amlaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Darllenwch fwy
24 Gorffennaf 2017Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones wedi’i gyhoeddi
Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones wedi’i gyhoeddi

Fel anrhydedd bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae Gwobr Goffa Syr Bryner Jones Memorial Award yn cael ei chwennych yn fawr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2017
Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2017

Fel gwobr fwyaf blaenllaw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cystadlu brwd am Wobr Goffa Syr Bryner Jones flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Gyda’r thema’n sgiliau bugeilio, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Dewi Jenkins o Dalybont, Ceredigion.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2017
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2017

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2017, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob rhan o Gymru eto.

Darllenwch fwy

tudalen 7 o 43