Newyddion

7 Gorffennaf 2017Adeilad godro trawiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2017
Adeilad godro trawiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2017

Mae uned odro rhychwant clir drawiadol wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2017 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017 Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd un ar ddeg o weithwyr amaethyddol o bob rhan o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 479 mlynedd go arbennig o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Ffermwr o Sir Benfro yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Ffermwr o Sir Benfro yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd wrth dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2017Logisteg fawr ar y gweill i newid polion dringo Sioe Frenhinol Cymru
Logisteg fawr ar y gweill i newid polion dringo Sioe Frenhinol Cymru

Yn sefyll dros 30m o uchder, mae’r ddau bolyn dringo eiconaidd yng nghanol adran goedwigaeth Maes Sioe Frenhinol Cymru yn anodd eu methu

Darllenwch fwy
19 Mehefin 2017 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn addo cynnal gwydnwch mewn byd sy’n newid yn gyflym
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn addo cynnal gwydnwch mewn byd sy’n newid yn gyflym

“Rydym wedi ymrwymo i gynnal gwydnwch ac adeiladu dyfodol cryf mewn byd sy’n newid yn gyflym.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 14eg Mehefin.

Darllenwch fwy
13 Mehefin 2017Beth sydd i gyfrif am holl gyffro Sioe Frenhinol Cymru?
Beth sydd i gyfrif am holl gyffro Sioe Frenhinol Cymru?

Fel un o’r uchafbwyntiau yng nghalendr amaethyddol Prydain, mae Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad blynyddol llawn mynd gyda phedwar diwrnod o gystadlaethau cyffrous, da byw, coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, rhaglen 12 awr o adloniant di-baid, atyniadau, arddangosfeydd a llawer mwy… mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd!

Darllenwch fwy
22 Mai 2017Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n cicdanio’r tymor sioeau
Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n cicdanio’r tymor sioeau

Mae deuddydd llawn hwyl wedi’i fwynhau gan filoedd yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn Llanelwedd y penwythnos hwn. Yn ddathliad o dyddynnu a bywyd gwledig, mae’r Ŵyl Wanwyn yn ffefryn mawr gan lawer yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Darllenwch fwy
22 Mai 2017Record turnout for Royal Welsh Trail Running Festival
Record turnout for Royal Welsh Trail Running Festival

A record of over 1,000 runners took to the scenic trails of Mid Wales on Sunday to make the 2017 Royal Welsh Trail Running Festival the biggest yet.

Darllenwch fwy

tudalen 7 o 42