Newyddion

19 Tachwedd 2018Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Yn newydd, ar gyfer Ffair Aeaf eleni, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymuno ag entrepreneur llawn addewid o Gymru, Hayley Hanson, i lansio cystadleuaeth newydd a chyffrous ar gyfer y croen gwartheg mwyaf masnachol hyfyw yn y ffair.

Darllenwch fwy
8 Tachwedd 2018
Ffermwr adnabyddus o Sir Drefaldwyn i agor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

Gydag ychydig dros fis i fynd tan fydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw ysblennydd, mae’r paratoadau at y Fair Aeaf flynyddol yn dod at ei gilydd yn dda.

Darllenwch fwy
25 Hydref 2018Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Rydym wrth ein bodd fod Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â ni yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
9 Hydref 2018Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn anelu at arddangos goreuon cig oen Cymreig
Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn anelu at arddangos goreuon cig oen Cymreig

Yn newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Goginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
8 Hydref 2018Mae’n bryd bwrw’ch pleidlais! P’run ydy’ch hoff ddarlun o Sioe Frenhinol Cymru?
Mae’n bryd bwrw’ch pleidlais! P’run ydy’ch hoff ddarlun o Sioe Frenhinol Cymru?

Yn ôl yn yr haf fe wnaethom lansio Cystadleuaeth Gelfyddydau Sioe Frenhinol Cymru. Yn barod ar gyfer ein 100fed sioe yn 2019, gwahoddwyd artistiaid o bob cwr o Gymru i gymryd rhan a chreu darn o waith sy’n cyfleu ‘Y Sioe’ - amrywiaeth, cyffro, awyrgylch ac enaid yr achlysur.

Darllenwch fwy
4 Hydref 2018
Partneriaeth newydd yn cynnig cyfleoedd masnachu i fusnesau ‘cychwynnol’

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni, sy’n digwydd ar 26 a 27 Tachwedd 2018 ar faes y sioe yn Llanelwedd, yn croesawu ‘Marchnad Ffermwyr Gychwynnol’ unigryw ar gyfer 12 o fusnesau bwyd sydd newydd eu sefydlu.

Darllenwch fwy
26 Medi 2018Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’
Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’

Bob blwyddyn, mae gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) sir nawdd benodedig sy’n derbyn y cyfrifoldeb pwysig o hyrwyddo’r gymdeithas a chodi arian i helpu’r elusen i gyflawni ei hamcanion a chynnal a gwella maes y sioe yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy
20 Medi 2018Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein
Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein

Mae’r tywydd wedi troi’n hydrefol, mae hi’n nosi’n gynt a ’dyw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ond cwta 10 wythnos i ffwrdd cyn y caiff ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Llun 26 a dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018.

Darllenwch fwy

tudalen 6 o 49