Newyddion

1 Mawrth 2018Spring Festival competition schedules available online now
Spring Festival competition schedules available online now

It’s the 1st March… St David’s day, and the day the Royal Welsh Spring Festival livestock and horse schedules are published!

Darllenwch fwy
26 Chwefror 2018
‘Deal or No Deal’? CARAS members discuss their views on BREXIT

Held earlier this year at IBERS, Aberystwyth, the annual CARAS (Council for Awards of Royal Agricultural Societies) Wales Conference, titled ‘Deal or No Deal’, continued the ambition of the organisation to help to shape and influence the future of agriculture.

Darllenwch fwy
23 Chwefror 2018Cyhoeddi 100 diwrnod tan Eisteddfod yr Urdd
Cyhoeddi 100 diwrnod tan Eisteddfod yr Urdd

Cystadlu yn y Cytiau Moch? Llwybrau tarmac ar hyd y Maes? Golygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru? Ydi, mae Eisteddfod yr Urdd ar Faes y Sioe, Llanelwedd ar y gorwel!

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2017Blwyddyn sir nawdd Sir Gâr yn dod i ben
Blwyddyn sir nawdd Sir Gâr yn dod i ben

Mae blwyddyn nawdd dra llwyddiannus Sir Gâr wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd ddod i’w derfyn yng nghyfarfod Cyngor blynyddol y Gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2017Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2018
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2018

Mae’r ffermwr adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Tom Tudor MBE FRAgS, Llanerfyl, Y Trallwng, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2018.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2017
Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’i strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd newid bywyd, gan anelu at ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr sector amaethyddol y dyfodol.

Darllenwch fwy
29 Tachwedd 2017Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cicdanio’r Nadolig yn Llanelwedd
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cicdanio’r Nadolig yn Llanelwedd

Mae ychydig ddyddiau Nadoligaidd gwych wedi’u mwynhau unwaith eto gan filoedd o ymwelwyr hapus yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhaliwyd ar faes y sioe yn Llanelwedd dros y deuddydd diwethaf.

Darllenwch fwy
14 Tachwedd 2017
Ffermwr rhagweithiol o Frycheiniog yn ennill Gwobr Goffa glodfawr John Gittins

Mae un o’r gwobrau mwyaf clodfawr yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig i ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Richard Roderick o Sgethrog, Aberhonddu, Powys.

Darllenwch fwy

tudalen 5 o 43