Newyddion

18 Ebrill 2013
Cyffroadau cyflymder uchel i'r Ŵyl Wanwyn

Bydd Motocrós Dull Rhydd (FMX), amrywiad ar y math o Fotocrós ble mae reidwyr beiciau modur yn mynd â’u peiriant trwy neidiau hedegog cyflymder uchel o amryfal hydau ac onglau, ar raglen yr adloniant i ymwelwyr â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y mis nesaf.

Bydd Tîm Dull Rhydd Bolddog Lings, sydd wedi ennill clod cenedlaethol, yn darparu cyffroadau eithafol ar gyfer y tyrfaoedd yn yr Ŵyl ar Fai 18 ac 19 ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
12 Ebrill 2013
Gwenyn mêl yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

Mae gwenyn yn ddolen gyswllt hanfodol yn y gadwyn fwyd. Maent yn peillio ein cnydau a’n blodau gwyllt, ac o’r herwydd yn gwella helaethrwydd a phrydferthwch cefn gwlad. Ond mae’r gaeaf hirfaith, gyda’i dymheredd rhewllyd a’i wyntoedd milain yn dilyn haf a hydref gwlyb y llynedd, wedi arwain at amgylchiadau caled i wenyn gyda chanlyniad hynny’n brinder mêl posibl ac, yn waeth, brinder stoc ifanc iach.

Bydd sut i ddelio â chanlyniad y tywydd gwael maith ymhlith y testunau i’w trafod a’r cyngor i wenynwyr yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y mis nesaf.

Darllenwch fwy
8 Ebrill 2013
Help i dyddynwyr yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

Gŵyl Wanwyn ddeuddydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw’r lle i ymweld ag ef os ydych yn meddwl am ddod yn dyddynnwr gan ei bod yn ffynhonnell gwybodaeth ac arweiniad cyfoethog i’r rheini sydd â diddordeb yn y difyrrwch boddhaus hwn.

Mae da byw dof ar raddfa gymharol fach yn haws i’w cadw nag y mae llawer o bobl yn ei ddychmygu ond mae yna beryglon a gall yr Ŵyl Wanwyn rybuddio’r rhai a hoffai fod yn dyddynnwr ynghylch y rheolau a’r gwaharddiadau a beth i’w ddisgwyl wrth gychwyn ar fenter o’r fath.

Darllenwch fwy
3 Ebrill 2013
Cymru Gwlad y Gwlân - Sadwrn 27 - Sul 28 o Ebrill
     
  Ebrill /
April
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
       
  Sad 20 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru 01639 823 078
  Sul 21 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru
01443 674 103
  Sad 27 - Sul 28 Cymru Gwlad y Gwlân 01938 820 495 (day)
01873 821 205 (Evening)
     
Darllenwch fwy
2 Ebrill 2013
Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru - 20fed o Ebrill
     
  Ebrill /
April
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
       
  Sad 20 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru 01639 823 078
  Sul 21 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru
01443 674 103
  Sad 27 - Sul 28 Cymru Gwlad y Gwlân 01938 820 495 (day)
01873 821 205 (Evening)
     
Darllenwch fwy
2 Ebrill 2013
Y rhaglenni allan ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Mae bron 1300 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig wedi’u rhestru yn y rhaglen dda byw ar gyfer sioe Frenhinol Cymru eleni ym mis Gorffennaf, yn cynnwys dros 300 ar gyfer gwartheg, 435 ar gyfer defaid, 80 ar gyfer moch a 58 ar gyfer geifr. Mae’r dosbarthiadau a’r gwobrau arbennig ar gyfer ceffylau a merlod yn dod yn 374. Mae’r rhaglen wedi mynd allan i 5000 o ddarpar arddangoswyr yn y Sioe bedwar diwrnod.

Mae pymtheg brîd pedigri a phum brîd godro’n rhestredig ar gyfer y sioe yn Llanelwedd, ynghyd â dosbarthiadau ar gyfer anifeiliaid bîff masnachol, a bydd 43 o fridiau o ddefaid, yr arddangosfa fwyaf o’i math yn unrhyw sioe amaethyddol yn y byd, yn sefyll mewn rhes i’w beirniadu.

Darllenwch fwy
1 Ebrill 2013
Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru - 21ain o Ebrill
     
  Ebrill /
April
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
       
  Sad 20 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru 01639 823 078
  Sul 21 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru
01443 674 103
  Sad 27 - Sul 28 Cymru Gwlad y Gwlân 01938 820 495 (day)
01873 821 205 (Evening)
     
Darllenwch fwy
27 Mawrth 2013
Cewch weld cynlluniau gardd yn yr Wyl Wanwyn

One of the best alternatives to hiring a professional garden designer is to take a trip to the Royal Welsh Spring Festival to view the exhibits in the Gardeners Corner in the Festival’s Floral Hall. There visitors can see a selection of attractive garden layouts to inspire those who plan to spend some time in the summer months improving and enhancing their gardens at home.

Darllenwch fwy

tudalen 44 o 47