Newyddion

23 Gorffennaf 2018Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018
Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018

Fe wnaeth diwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018 groesawu rhywfaint o dywydd mwy claear a thyrfaoedd enfawr i faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2018Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones yn cael ei gyhoeddi
Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones yn cael ei gyhoeddi

Fel gwobr bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chwennych yn fawr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Gyda’r thema’n cwmpasu arloesedd a sgiliau cyfathrebu, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Jim Ellis, Fferm Llwyndyrus, Y Ffôr, Pwllheli.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2018, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, eto wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd chwech o weithwyr amaethyddol o bob cwr o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi rhoi 275 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod eu hymroddiad i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Cyfadeilad llety hunanddarpar moethus yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2018
Cyfadeilad llety hunanddarpar moethus yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2018

Mae addasiad ysgubor o’r ansawdd uchaf a ddefnyddir fel cyfadeilad llety hunanddarpar moethus helaeth wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018
Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd ar dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn ymryson am Gystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, a gynhelir bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
16 Gorffennaf 2018
Sioe Frenhinol Cymru’n cryfhau’i chymwysterau gwyrdd

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru nesáu, rydym wedi bod yn brysur yn gwneud yn siŵr fod digwyddiad eleni’n wyrddach nag erioed.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 45