Newyddion

26 Medi 2018Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’
Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’

Bob blwyddyn, mae gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) sir nawdd benodedig sy’n derbyn y cyfrifoldeb pwysig o hyrwyddo’r gymdeithas a chodi arian i helpu’r elusen i gyflawni ei hamcanion a chynnal a gwella maes y sioe yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy
20 Medi 2018Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein
Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein

Mae’r tywydd wedi troi’n hydrefol, mae hi’n nosi’n gynt a ’dyw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ond cwta 10 wythnos i ffwrdd cyn y caiff ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Llun 26 a dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018.

Darllenwch fwy
19 Medi 2018Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan
Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd Fferm Crug Glâs ger Tyddewi yn croesawu 59fed Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy
6 Medi 2018
Effaith Unedau Cwarantin ar Sioeau Amaethyddol

Yn dilyn trafodaeth yng nghynhadledd ASAO Cymru gyda’r Yr Athro Christianne Glossop, Prif Filfeddyg Cymru , mynegwyd  yn glir y byddai rheoliadau newydd Cwarantin yn cael effaith syfrdanol ar Sioeau Amaethyddol.

Darllenwch fwy
4 Medi 2018Le Tour de Maldwyn
Le Tour de Maldwyn

Ar ddydd Sadwrn 8 Medi, bydd ein Prif Weithredwr, Steve Hughson, yn ymgymryd â her flynyddol y Prif Weithredwr am eleni - Le Tour de Maldwyn.

Darllenwch fwy
27 Gorffennaf 2018Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Ar ôl blwyddyn o gynllunio, mae Sioe Frenhinol Cymru 2018 yn tynnu at ei therfyn ar ôl pedwar diwrnod llawn dop, gwych o gystadlaethau.

Darllenwch fwy
24 Gorffennaf 2018Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru
Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth nodedig i’r gymdeithas, yn wirfoddol yn bennaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2018Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018
Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018

Fe wnaeth diwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018 groesawu rhywfaint o dywydd mwy claear a thyrfaoedd enfawr i faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 46