Newyddion

17 Gorffennaf 2018Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018
Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd ar dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn ymryson am Gystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, a gynhelir bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
16 Gorffennaf 2018
Sioe Frenhinol Cymru’n cryfhau’i chymwysterau gwyrdd

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru nesáu, rydym wedi bod yn brysur yn gwneud yn siŵr fod digwyddiad eleni’n wyrddach nag erioed.

Darllenwch fwy
3 Gorffennaf 2018Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn troi’i hwyliau i nofio gwyntoedd newid.
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn troi’i hwyliau i nofio gwyntoedd newid.

“Wrth edrych tua’r dyfodol, ein gwydnwch a’n gallu i dderbyn newid fydd ein hallwedd i lwyddiant.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a gynhaliwyd ar 21 Mehefin.

Darllenwch fwy
3 Gorffennaf 2018
Newyddion Diweddaraf y Grŵp Diogelwch

Byddwn yn cyflwyno gwelliannau diogelwch a lles yn Llanfair-ym-Muallt a’r cyffiniau yn barod ar gyfer y Sioe Fawr eleni. Daw hyn yn dilyn arolwg eang ac argymhellion gan Grŵp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
29 Mehefin 2018Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?
Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?

Pa un a ydych yn croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda chyfeillion a theulu neu ond yn dymuno treulio diwrnod yn y sioe mewn steil, mae gennym y pecyn lletygarwch perffaith ar eich cyfer.

Darllenwch fwy
29 Mehefin 2018Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2018
Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2018

Fel gwobr bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cystadlu brwd am Wobr Goffa Syr Bryner Jones flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Darllenwch fwy
20 Mehefin 201815 rheswm i beidio â methu Sioe Frenhinol Cymru 2018!
15 rheswm i beidio â methu Sioe Frenhinol Cymru 2018!

Fel un o’r uchafbwyntiau yng nghalendr amaethyddol Prydain, mae Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad cynhyrfus blynyddol gyda phedwar diwrnod o gystadlaethau cyffrous, da byw, coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, rhaglen 12 awr o adloniant di-baid, atyniadau, arddangosfeydd a llawer mwy… mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Darllenwch fwy
7 Mehefin 2018Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru
Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru

Gyda’r wlad yn dal i fod uwch ben ei digon yn sgîl y Briodas Frenhinol, mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth ‘Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru’ ein hunain yn ystod Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf (23 – 26 Gorffennaf).

Darllenwch fwy

tudalen 3 o 44