Newyddion

8 Ebrill 2013
Help i dyddynwyr yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

Gŵyl Wanwyn ddeuddydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw’r lle i ymweld ag ef os ydych yn meddwl am ddod yn dyddynnwr gan ei bod yn ffynhonnell gwybodaeth ac arweiniad cyfoethog i’r rheini sydd â diddordeb yn y difyrrwch boddhaus hwn.

Mae da byw dof ar raddfa gymharol fach yn haws i’w cadw nag y mae llawer o bobl yn ei ddychmygu ond mae yna beryglon a gall yr Ŵyl Wanwyn rybuddio’r rhai a hoffai fod yn dyddynnwr ynghylch y rheolau a’r gwaharddiadau a beth i’w ddisgwyl wrth gychwyn ar fenter o’r fath.

Darllenwch fwy
3 Ebrill 2013
Cymru Gwlad y Gwlân - Sadwrn 27 - Sul 28 o Ebrill
     
  Ebrill /
April
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
       
  Sad 20 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru 01639 823 078
  Sul 21 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru
01443 674 103
  Sad 27 - Sul 28 Cymru Gwlad y Gwlân 01938 820 495 (day)
01873 821 205 (Evening)
     
Darllenwch fwy
2 Ebrill 2013
Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru - 20fed o Ebrill
     
  Ebrill /
April
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
       
  Sad 20 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru 01639 823 078
  Sul 21 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru
01443 674 103
  Sad 27 - Sul 28 Cymru Gwlad y Gwlân 01938 820 495 (day)
01873 821 205 (Evening)
     
Darllenwch fwy
2 Ebrill 2013
Y rhaglenni allan ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Mae bron 1300 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig wedi’u rhestru yn y rhaglen dda byw ar gyfer sioe Frenhinol Cymru eleni ym mis Gorffennaf, yn cynnwys dros 300 ar gyfer gwartheg, 435 ar gyfer defaid, 80 ar gyfer moch a 58 ar gyfer geifr. Mae’r dosbarthiadau a’r gwobrau arbennig ar gyfer ceffylau a merlod yn dod yn 374. Mae’r rhaglen wedi mynd allan i 5000 o ddarpar arddangoswyr yn y Sioe bedwar diwrnod.

Mae pymtheg brîd pedigri a phum brîd godro’n rhestredig ar gyfer y sioe yn Llanelwedd, ynghyd â dosbarthiadau ar gyfer anifeiliaid bîff masnachol, a bydd 43 o fridiau o ddefaid, yr arddangosfa fwyaf o’i math yn unrhyw sioe amaethyddol yn y byd, yn sefyll mewn rhes i’w beirniadu.

Darllenwch fwy
1 Ebrill 2013
Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru - 21ain o Ebrill
     
  Ebrill /
April
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
       
  Sad 20 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru 01639 823 078
  Sul 21 Sioe Gŵn Pencampwriaeth Clwb Rottweiler Cymru
01443 674 103
  Sad 27 - Sul 28 Cymru Gwlad y Gwlân 01938 820 495 (day)
01873 821 205 (Evening)
     
Darllenwch fwy
27 Mawrth 2013
Cewch weld cynlluniau gardd yn yr Wyl Wanwyn

One of the best alternatives to hiring a professional garden designer is to take a trip to the Royal Welsh Spring Festival to view the exhibits in the Gardeners Corner in the Festival’s Floral Hall. There visitors can see a selection of attractive garden layouts to inspire those who plan to spend some time in the summer months improving and enhancing their gardens at home.

Darllenwch fwy
27 Mawrth 2013
Anrhydeddau i ffermwyr o Gymru

Mae gwraig ffermwr o Gymoedd y Rhondda yn Ne Cymru wedi’i gwneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei gwaith arloesol mewn hyfforddiant busnes a rheoli i’r rheini sydd a wnelo â ffermio a diwydiannau cysylltiedig.

Mae Mrs Julie Thomas o Caerlan Farm, Tonypandy, cyn-ddarlithydd yng Ngholeg Amaethyddol Brynbuga, sy’n rhedeg fferm fynydd 300 erw gyda’i gŵr, wedi datblygu cyfleusterau hyfforddi ar y fferm ar gyfer cyrsiau dyfarnu i Lantra, y Cyngor Sector Sgiliau ar gyfer diwydiannau’r amgylchedd a’r tir. Ei chwmni - Simply the Best Training - yw’r unig ddarparwr Lantra yng Nghymru i fod wedi ennill statws Buddsoddwyr mewn Pobl.

Darllenwch fwy
18 Mawrth 2013
Prif gŵn sioe Gŵyl Gwanwyn

More than 1000 dogs and their owners will converge on the Royal Welsh showground at Llanelwedd, Builth Wells, in May to compete for the prizes at the only premier open dog show held in Wales.

The ‘Premier Open Show’ status has been granted to the Royal Welsh Agricultural Society’s canine section by the Kennel Club for the fifth successive year, once again making it a qualifier for Crufts, the world’s largest dog show.

Darllenwch fwy

tudalen 36 o 38