Newyddion

24 Hydref 2013
Mae Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf yn ddigwyddiad poblogaidd

Ni fydd y rhybudd diweddar gan Gyngor Dofednod Prydain – llais y diwydiant dofednod – na fydd y wlad yn gallu cynhyrchu digon o gywion a fagwyd yn y Deyrnas Unedig i ddiwallu’r galw gan y bwytawyr cyn bo hir oni bai bod y broses gynllunio ar gyfer ffermydd dofednod newydd yn cael ei chyflymu, yn pryderu fawr ddim ar yr arddangoswyr yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
22 Hydref 2013
Cynnyrch, gwaith llaw, coginio a gosod blodau yn y Ffair Aeaf

Dyfeisgarwch, dawn a chyffyrddiad deheuig yw rhai yn unig o’r sgiliau sydd eu hangen ar y cystadleuwyr yn nosbarthiadau gwaith llaw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, heb sôn am y gallu i greu sawrusion a melysfwydydd i dynnu dŵr o’r dannedd i’w gosod gerbron y beirniaid yn yr adran coginio yn y Ffair, sy’n rhedeg am ddau ddiwrnod yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Darllenwch fwy
21 Hydref 2013
Brightwells Official Standardbred Horse Sale - 21 October

Brightwells Official Standardbred Horse Sale - 21 October

Darllenwch fwy
19 Hydref 2013
Welsh Federation Poultry Show - 19 October

Welsh Federation Poultry Show - 19 October

Darllenwch fwy
1 Hydref 2013
Aelodau Cyswllt Newydd o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yng Nghymru

Mae ffermwr o Ogledd Cymru sydd wedi ennill enwogrwydd rhyngwladol fel bridiwr a hyfforddwr cŵn defaid wedi’i wneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol.

Mae Aled Owen o Dŷ-nant, Corwen, wedi cynrychioli Cymru 34 o weithiau mewn Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol yn erbyn Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon.  Mae wedi ennill Pencampwriaeth Genedlaethol Cymru ar dri achlysur, y Brif Bencampwriaeth Unigol deirgwaith a bu’n enillydd Pencampwriaeth Cŵn Defaid y Byd ddwywaith.

Darllenwch fwy
30 Medi 20135000 o Atodlenni allan ar gyfer Ffair Aeaf CAFC
5000 o Atodlenni allan ar gyfer Ffair Aeaf CAFC

Mae atodlenni da byw ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni wedi mynd allan i 5000 o arddangoswyr posibl.  Mae’r Ffair yn digwydd ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, ar Ragfyr 2 a 3, a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw Hydref 23 2013.

Cynhaliwyd y Ffair Aeaf am y tro cyntaf yn 1990, mae iddi enw fel y sioe stoc ddethol orau yn y Deyrnas Unedig, os nad Ewrop, ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar y calendr sioeau amaethyddol.

Darllenwch fwy
27 Awst 2013
Ffair Hen Bethau a Chasglwyr Ryngwladol Cymru - Sad 7 - Sul 8 Medi
  Medi /
September
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
 
  Sat 7 - Sun 8 International Antiques & Collectors Fair of Wales
01584 873 634
07703 558 600
 
  Fri 13 Welsh Mule Breeding Ewes & Ewe Lambs Sale
01982 553 614
 
  Fri 20 Beulah Speckled Face breeding ewes sale 01982 553 614  
  Mon 23 NSA Ram Sale
Find out more here: www.nsaramsales.co.uk
01291 673 939

jane@nsaramsales.co.uk
 
  Fri 27 - Sun 29 Brightwells Fayre Oaks Sale of Welsh Mountain Ponies Welsh Ponies, Their Part Breds & Geldings
01568 619 777
 
     
Darllenwch fwy
27 Awst 2013
Arwerthiant Mamogiaid Magu ac Ŵyn Benyw Defaid Miwl Cymreig - Gwe13 Medi
  Medi /
September
Digwyddiad / Event
Ffôn / Telephone
 
  Sat 7 - Sun 8 International Antiques & Collectors Fair of Wales
01584 873 634
07703 558 600
 
  Fri 13 Welsh Mule Breeding Ewes & Ewe Lambs Sale
01982 553 614
 
  Fri 20 Beulah Speckled Face breeding ewes sale 01982 553 614  
  Mon 23 NSA Ram Sale
Find out more here: www.nsaramsales.co.uk
01291 673 939

jane@nsaramsales.co.uk
 
  Fri 27 - Sun 29 Brightwells Fayre Oaks Sale of Welsh Mountain Ponies Welsh Ponies, Their Part Breds & Geldings
01568 619 777
 
     
Darllenwch fwy

tudalen 34 o 43