Newyddion

26 Mawrth 2014
Fformiwla 1 byd y ceffylau’n dychwelyd i’r Ŵyl Wanwyn

Yn ôl ar gais y cyhoedd, bydd camp farchogol gyffrous a llawn mynd sgrialu-yrru ymhlith yr atyniadau yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni.

Yn cael ei chynnal ar 17-18 Mai ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, mae’r Ŵyl Wanwyn yn falch o groesawu’r gyntaf o’r gornestau sgrialu-yrru yn nhymor Cymdeithas y Gyrwyr Sgrialu.

Darllenwch fwy
25 Mawrth 2014Lawrlwythwch Daflen yr Ŵyl Wanwyn
Lawrlwythwch Daflen yr Ŵyl Wanwyn

Lawrlwythwch Daflen yr Ŵyl Wanwyn   

Darllenwch fwy
20 Mawrth 2014Buddugoliaeth Dydd Gŵyl Dewi i gneifwyr o Gymru yn Seland Newydd
Buddugoliaeth Dydd Gŵyl Dewi i gneifwyr o Gymru yn Seland Newydd

Yn groes i’r disgwyl, fe wnaeth dau gneifiwr o Gymru chwalu’r cneifwyr mwy detholedig o Seland Newydd i ennill dau deitl cyntaf Cymru ym Mhencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân Rhyngwladol enwog y Gwelleifiau Aur yn Seland Newydd ers 23 mlynedd.

Darllenwch fwy
19 Mawrth 2014Marchnad Ffermwyr yr Ŵyl Wanwyn
Marchnad Ffermwyr yr Ŵyl Wanwyn

Bydd y Farchnad Ffermwyr fythol-boblogaidd yn dychwelyd unwaith eto i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni ar 17-18 Mai yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

 

Yn ymroi i hybu cynnyrch gorau oll Prydain a Chymru, y Farchnad Ffermwyr yn Neuadd Clwyd Morgannwg yw’r lle i ymweld ag ef ar gyfer eich holl ddyheadau coginio. Pa un a ydych yn chwilio am damaid cyflym i aros pryd, rhywfaint o gynhwysion arbennig i fynd â nhw adref neu anrheg unigryw, ni chewch chi eich siomi.

Darllenwch fwy
17 Mawrth 2014
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn helpu ffermwyr Gwlad yr Haf

Mewn pleidlais unfrydol o gefnogaeth i’w cyd-ffermwyr, fe wnaeth Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gytuno yr wythnos ddiwethaf i roddi £2,000 i’r cymunedau gwledig sydd wedi’u heffeithio gan y llifogydd yng Ngwlad yr Haf.

Yn ystod cyfarfod misol diweddaraf y bwrdd penderfynodd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas  fod adfyd y gymuned ffermio ar wastadeddau Gwlad yr Haf yn un heb ei debyg erioed o’r blaen, a bod arnynt eisiau gwneud eu rhan i helpu.

Darllenwch fwy
12 Mawrth 2014Rhaglenni allan ar gyfer Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru
Rhaglenni allan ar gyfer Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

Once again the Royal Welsh Spring Festival on 17-18 May is gearing up to be the number one event for smallholding, gardening and sustainable living.

Over 23,000 visitors enjoyed the festival last year, which is held at the showground in Llanelwedd, Builth Wells, and the livestock section with its many traditional, rare and native breeds, is a major interest to all. This year the event will again be host to a huge number livestock classes and special awards, including 144 for sheep, 69 for pigs, 75 for goats and 13 for cattle.

Darllenwch fwy
1 Mawrth 2014
Sul Fferm Agored

Mae Sul Fferm Agored yn gyfle gwych i bawb, yn hen ac ieuanc, gyfarfod y ffermwyr sy'n tyfu eu bwyd ac yn gofalu am gefn gwlad. Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Darllenwch fwy
22 Chwefror 2014
Digwyddiad Arbennig Ci Ifanc y Flwyddyn Cymru (Sioe Gŵn) - Chwefror 22
  Chwefror /
February
Digwyddiad / Event Ffôn / Telephone  
  Sat 22 Welsh Junior of the Year Special Event (Dog Show) 02920 813 402
07980 021 392
 
         
Darllenwch fwy

tudalen 34 o 45