Newyddion

9 Mehefin 2014
Llwyddiant cneifio i Gymru ar draws Môr Iwerddon

Bu’r mis diwethaf yn llawn llwyddiant i dîm cneifio Cymru.

Yn ôl ar yr 16 Mai, ymunodd Ian Jones â Gareth Daniel a Richard Jones i amddiffyn teitl cneifio â pheiriant y Chwe Gwlad i Gymru yn Sioe Balmoral, Gogledd Iwerddon. Enillodd Cymru yr ornest pan gafodd ei chynnal gyntaf yn 1963, a bellach mae wedi ennill 13 o weithiau, yn cynnwys teirgwaith yn y pedair blynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
5 Mehefin 2014Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014
Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014

Mae’r diwrnod ymarferol gwych hwn yn cynnig amrywiaeth enfawr i ffermwyr, contractwyr a phobl cefn gwlad.

Dyddiad y Sioe: Dydd Iau 5ed Mehefin 2014Darllenwch fwy
23 Mai 2014A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?
A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?

Wedi’i drefnu gan bwyllgor Sir Nawdd Maesyfed, bydd Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 5 Mehefin yn Llanbadarn Fynydd, Llandrindod, Powys.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C
Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C

Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw prif ddigwyddiad Cymru ar gyfer y rhai sy'n cadw tyddyn, yn hoffi garddio neu sydd â diddordeb mewn byw'n gynaliadwy. Ond peidiwch â phoeni os na lwyddoch chi i ymweld â'r Ŵyl eleni oherwydd bydd uchafbwyntiau'r deuddydd i'w gweld ar S4C.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014
Mis heb ddiod feddwol CAFC yn codi £250 tuag at RABI

Roedd yn orchwyl caled, ond fe wnaeth Steve Hughson ac Aled Jones o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru allu dangos grym ewyllys aruthrol a chadw oddi wrth y ddiod feddwol am fis cyfan i godi arian at y Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol (RABI).

Darllenwch fwy
19 Mai 2014Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen
Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen

Fel yr addawyd, ymunodd yr heulwen â’r miloedd o ymwelwyr a ddaeth i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt y penwythnos yma, gan ei wneud yn achlysur llwyddiannus a phleserus.

Darllenwch fwy
13 Mai 2014
Dau ddewr CAFC yn brwydro i gwblhau diwrnod o heriau i godi arian at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Ar ddydd Sadwrn 3 Mai bu i’r ddau brif ddyn yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru dorchi’u llewys a dechrau arni â’u holl egni ar ddiwrnod lladdfaol o weithgareddau caled fel rhan o Her y Prif Weithredwr.

Darllenwch fwy
13 Mai 2014Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma
Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma

Y penwythnos yma (17 ac 18 Mai) bydd rhaglen gynhyrfus o gystadlaethau, adloniant teuluol, gwybodaeth ac atyniadau ar gynnig unwaith eto yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni - y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Darllenwch fwy

tudalen 32 o 45