Newyddion

13 Mai 2014
Dau ddewr CAFC yn brwydro i gwblhau diwrnod o heriau i godi arian at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Ar ddydd Sadwrn 3 Mai bu i’r ddau brif ddyn yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru dorchi’u llewys a dechrau arni â’u holl egni ar ddiwrnod lladdfaol o weithgareddau caled fel rhan o Her y Prif Weithredwr.

Darllenwch fwy
13 Mai 2014Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma
Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma

Y penwythnos yma (17 ac 18 Mai) bydd rhaglen gynhyrfus o gystadlaethau, adloniant teuluol, gwybodaeth ac atyniadau ar gynnig unwaith eto yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni - y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Darllenwch fwy
9 Mai 2014
Gwahoddiad i’r cyhoedd helpu i lunio dyfodol plismona

 

Gwahoddiad i’r cyhoedd helpu i lunio dyfodol plismona

Yn eisiau! Unigolion sy’n awyddus i helpu i wneud cymunedau gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn fwy diogel.

Anogir y rhai sydd ag amser i’w roi’r mis hwn i fynychu un o bedwar grŵp ffocws cyhoeddus.

Bydd eu barnau, sylwadau a syniadau’n helpu gwaith yr heddlu â chymunedau yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, sy’n trefnu’r grwpiau, “Rwyf eisiau deall pa faterion sy’n atal cymunedau gwledig rhag ymgysylltu â’r heddlu.

“Sut ellir annog pobl i adrodd mwy am droseddau sy’n digwydd? Beth fyddai’n eu gwneud yn fwy parod i helpu i fynd i’r afael â phroblemau? Pa ddulliau, agweddau a thechnolegau sy’n gweithio’n dda o ran dod â’r heddlu a’r cyhoedd at ei gilydd?

Darllenwch fwy
30 Ebrill 2014Yfory-Heddiw 2014
Yfory-Heddiw 2014

Mae’ r sialens ymlaen i ddarganfod arloesedd newydd mewn amaethyddiaeth i’w arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Darllenwch fwy
29 Ebrill 2014Buddy, can you spare a dime?
Buddy, can you spare a dime?

Do you have any unwanted old or foreign coins lurking in a drawer? If you do then the charity Tools For Self Reliance Cymru would love you to bring them to their stall at this year's Spring Festival! Everything from half-pences, Francs or even the odd Euro would be gratefully received. Why? Because TFSR Cymru have been asked by the Hakizetu Women's Organisation in Tanzania to support them in their work of helping dispossesed young women to start new lives.

Darllenwch fwy
17 Ebrill 2014Ceisiadau da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni yn llifo i mewn
Ceisiadau da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni yn llifo i mewn

Bu’r ceisiadau ar gyfer y dosbarthiadau da byw yn dod i mewn yn aml ac yn fynych ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni, sy’n cael ei chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, o Orffennaf 21 – 24 2014.

Darllenwch fwy
16 Ebrill 2014Extreme Stunt Show - 29 Mai 2014
Extreme Stunt Show - 29 Mai 2014


Lleoliad: Maes Sioe Frenhinol Cymru

Nos Iau 29ain Mai
Giatiau’n Agor: 6.30pm
Sioe’n Dechrau 7.30pm

Darllenwch fwy
10 Ebrill 2014
Mae Cyflymu Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru

Y diweddaraf yn yr amrediad cyfan o fuddion y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dod â nhw i ganolbarth Cymru yw rhoi band eang cyflym iawn ar waith yn fuan ar faes y sioe ac o ganlyniad yn yr ardal o gwmpas.

 

Bydd busnesau a phreswylwyr lleol yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd yn elwa ar Cyflymu Cymru yn fuan – uwchraddiad ffibr sy’n galluogi cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn a gwell cyflymder band eang.

Darllenwch fwy

tudalen 31 o 43