Newyddion

11 Gorffennaf 2014Sioe Frenhinol Cymru YN FYW
Sioe Frenhinol Cymru YN FYW

Peidiwch â chynhyrfu… i’r rheini ohonoch sy’n ddigon anffodus o beidio â gallu ymweld â’r hyn y cyfeirir ati fel sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf clodfawr Ewrop, mae modd bellach ichi ddilyn y gweithgaredd o faes y sioe yn fyw, wrth iddo ddigwydd.

Darllenwch fwy
10 Gorffennaf 2014Cystadleuaeth Ffotograffig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014
Cystadleuaeth Ffotograffig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014

A ydych chi’n ffansïo ennill blwyddyn o aelodaeth am ddim ac un o’ch lluniau ar du blaen ein blwyddlyfr yn 2015?

Darllenwch fwy
1 Gorffennaf 2014
Her Prif Weithredwr Sioe Frenhinol Cymru’n codi £3,000 tuag at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Wedi brwydro’u ffordd trwy ddiwrnod caled o heriau llym, roedd y brif ddau yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gallu cyflwyno siec am £3,000 i lywydd eleni Mrs Rhian Duggan, i fynd tuag at gronfeydd eu sir nawdd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y gymdeithas yr wythnos ddiwethaf.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2014
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae wyth o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2014Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant

“Yr unig beth all gystadlu â’n hymgyrch i leihau costau ydi’n huchelgais i gynyddu incwm a chreu cymdeithas a fydd yn wynebu heriau’r dyfodol,” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 120 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 20fed Mehefin.

Darllenwch fwy
18 Mehefin 2014Llwyddiant sioe i Sally
Llwyddiant sioe i Sally

Ymhen llai na dau fis bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn orlawn o ymwelwyr cynhyrfus yn mwynhau Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
12 Mehefin 2014Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall
Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn nesu’n gyflym.  Bydd y sioe pedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd a hyd yn hyn mae pob arwydd yn awgrymu y bydd hi’n dipyn o achlysur.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain yn nesáu’n gyflym gyda Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn para am bedwar diwrnod, yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Yn atyniad enfawr i filoedd o ymwelwyr o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a gweddill y byd, mae’r sioe haf ysblennydd yn denu bron chwarter miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy

tudalen 31 o 45