Newyddion

21 Gorffennaf 2014Adeilad storio cnydau o’r radd flaenaf yn ennill gwobr Sioe Frenhinol Cymru
Adeilad storio cnydau o’r radd flaenaf yn ennill gwobr Sioe Frenhinol Cymru

Mae storfa datws reweiddiedig ragorol ei chynllun yn Sir Faesyfed wedi dod i’r brig yng Nghystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2014 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd deg o weithwyr amaethyddol o bob cwr o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 422 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mewn cydnabyddiaeth o hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
16 Gorffennaf 2014Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen
Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen

Mae teulu o amaethwyr o Lanbrynmair wedi sefydlu ysgoloriaeth Sioe Frenhinol Cymru er cof am eu merch, Sara Louise Owen.

Darllenwch fwy
15 Gorffennaf 2014WiFi am ddim yn Sioe Frenhinol Cymru
WiFi am ddim yn Sioe Frenhinol Cymru

Am y tro cyntaf, bydd ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn gallu cyrchu llecynnau chwilboeth WiFi am ddim o amgylch maes y sioe eleni.

Darllenwch fwy
14 Gorffennaf 2014Ap Sioe Frenhinol Cymru wedi’i uwchraddio
Ap Sioe Frenhinol Cymru wedi’i uwchraddio

Ar gefn llwyddiant arbennig ap newydd Sioe Frenhinol Cymru y llynedd, mae’r gymdeithas ar y cyd ag S4C a Moilin Cyf, wedi cynhyrchu fersiwn uwchraddedig newydd ar gyfer sioe eleni i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl gyffro o faes y sioe.

Darllenwch fwy
11 Gorffennaf 2014
Sioeau Amaethyddol: Beth yw'r effaith?

Ymchwil newydd i rôl sioeau amaethyddol yng Nghymru heddiw

Darllenwch fwy
11 Gorffennaf 2014Arloesi mewn amaeth dan sylw unwaith eto mewn arddangosfa yn y Sioe Frenhinol
Arloesi mewn amaeth dan sylw unwaith eto mewn arddangosfa yn y Sioe Frenhinol

Bydd cyfres o gynlluniau arloesol technegol sydd â’r potensial i wneud ffermio Cymru yn fwy effeithlon a chynhyrchiol yn dod at ei gilydd dan yr unto yn y Sioe Frenhinol eleni.

Darllenwch fwy
11 Gorffennaf 2014Sioe Frenhinol Cymru YN FYW
Sioe Frenhinol Cymru YN FYW

Peidiwch â chynhyrfu… i’r rheini ohonoch sy’n ddigon anffodus o beidio â gallu ymweld â’r hyn y cyfeirir ati fel sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf clodfawr Ewrop, mae modd bellach ichi ddilyn y gweithgaredd o faes y sioe yn fyw, wrth iddo ddigwydd.

Darllenwch fwy

tudalen 31 o 46