Newyddion

23 Mai 2014A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?
A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?

Wedi’i drefnu gan bwyllgor Sir Nawdd Maesyfed, bydd Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 5 Mehefin yn Llanbadarn Fynydd, Llandrindod, Powys.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C
Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C

Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw prif ddigwyddiad Cymru ar gyfer y rhai sy'n cadw tyddyn, yn hoffi garddio neu sydd â diddordeb mewn byw'n gynaliadwy. Ond peidiwch â phoeni os na lwyddoch chi i ymweld â'r Ŵyl eleni oherwydd bydd uchafbwyntiau'r deuddydd i'w gweld ar S4C.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014
Mis heb ddiod feddwol CAFC yn codi £250 tuag at RABI

Roedd yn orchwyl caled, ond fe wnaeth Steve Hughson ac Aled Jones o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru allu dangos grym ewyllys aruthrol a chadw oddi wrth y ddiod feddwol am fis cyfan i godi arian at y Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol (RABI).

Darllenwch fwy
19 Mai 2014Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen
Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen

Fel yr addawyd, ymunodd yr heulwen â’r miloedd o ymwelwyr a ddaeth i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt y penwythnos yma, gan ei wneud yn achlysur llwyddiannus a phleserus.

Darllenwch fwy
13 Mai 2014
Dau ddewr CAFC yn brwydro i gwblhau diwrnod o heriau i godi arian at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Ar ddydd Sadwrn 3 Mai bu i’r ddau brif ddyn yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru dorchi’u llewys a dechrau arni â’u holl egni ar ddiwrnod lladdfaol o weithgareddau caled fel rhan o Her y Prif Weithredwr.

Darllenwch fwy
13 Mai 2014Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma
Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma

Y penwythnos yma (17 ac 18 Mai) bydd rhaglen gynhyrfus o gystadlaethau, adloniant teuluol, gwybodaeth ac atyniadau ar gynnig unwaith eto yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni - y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Darllenwch fwy
9 Mai 2014
Gwahoddiad i’r cyhoedd helpu i lunio dyfodol plismona

 

Gwahoddiad i’r cyhoedd helpu i lunio dyfodol plismona

Yn eisiau! Unigolion sy’n awyddus i helpu i wneud cymunedau gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn fwy diogel.

Anogir y rhai sydd ag amser i’w roi’r mis hwn i fynychu un o bedwar grŵp ffocws cyhoeddus.

Bydd eu barnau, sylwadau a syniadau’n helpu gwaith yr heddlu â chymunedau yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, sy’n trefnu’r grwpiau, “Rwyf eisiau deall pa faterion sy’n atal cymunedau gwledig rhag ymgysylltu â’r heddlu.

“Sut ellir annog pobl i adrodd mwy am droseddau sy’n digwydd? Beth fyddai’n eu gwneud yn fwy parod i helpu i fynd i’r afael â phroblemau? Pa ddulliau, agweddau a thechnolegau sy’n gweithio’n dda o ran dod â’r heddlu a’r cyhoedd at ei gilydd?

Darllenwch fwy
30 Ebrill 2014Yfory-Heddiw 2014
Yfory-Heddiw 2014

Mae’ r sialens ymlaen i ddarganfod arloesedd newydd mewn amaethyddiaeth i’w arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Darllenwch fwy

tudalen 31 o 44