Newyddion

12 Tachwedd 2013
Niferoedd y da byw yn cystadlu yn y Ffair Aeaf

Mae brwdfrydedd cynhyrchwyr da byw o bob cwr o’r wlad a’u dyhead i hawlio gwobr chwenychedig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’i adlewyrchu unwaith eto yng nghryfder y niferoedd sy’n cystadlu yn y Ffair y mis nesaf.  

Hon fydd y 24ain Ffair Aeaf, sy’n cael ei chyfrif fel y brif sioe stoc ddethol yn y Deyrnas Unedig, a bydd bron 1250 o wartheg, defaid, moch a cheffylau, yn ogystal â 153 o gynigion yn y cystadlaethau carcas ŵyn, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Darllenwch fwy
27 Hydref 2013
Welsh National Foal Show - 27th October

Welsh National Foal Show - 27th October

Darllenwch fwy
24 Hydref 2013
Mae Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf yn ddigwyddiad poblogaidd

Ni fydd y rhybudd diweddar gan Gyngor Dofednod Prydain – llais y diwydiant dofednod – na fydd y wlad yn gallu cynhyrchu digon o gywion a fagwyd yn y Deyrnas Unedig i ddiwallu’r galw gan y bwytawyr cyn bo hir oni bai bod y broses gynllunio ar gyfer ffermydd dofednod newydd yn cael ei chyflymu, yn pryderu fawr ddim ar yr arddangoswyr yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
22 Hydref 2013
Cynnyrch, gwaith llaw, coginio a gosod blodau yn y Ffair Aeaf

Dyfeisgarwch, dawn a chyffyrddiad deheuig yw rhai yn unig o’r sgiliau sydd eu hangen ar y cystadleuwyr yn nosbarthiadau gwaith llaw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, heb sôn am y gallu i greu sawrusion a melysfwydydd i dynnu dŵr o’r dannedd i’w gosod gerbron y beirniaid yn yr adran coginio yn y Ffair, sy’n rhedeg am ddau ddiwrnod yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Darllenwch fwy
21 Hydref 2013
Brightwells Official Standardbred Horse Sale - 21 October

Brightwells Official Standardbred Horse Sale - 21 October

Darllenwch fwy
19 Hydref 2013
Welsh Federation Poultry Show - 19 October

Welsh Federation Poultry Show - 19 October

Darllenwch fwy
1 Hydref 2013
Aelodau Cyswllt Newydd o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yng Nghymru

Mae ffermwr o Ogledd Cymru sydd wedi ennill enwogrwydd rhyngwladol fel bridiwr a hyfforddwr cŵn defaid wedi’i wneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol.

Mae Aled Owen o Dŷ-nant, Corwen, wedi cynrychioli Cymru 34 o weithiau mewn Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol yn erbyn Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon.  Mae wedi ennill Pencampwriaeth Genedlaethol Cymru ar dri achlysur, y Brif Bencampwriaeth Unigol deirgwaith a bu’n enillydd Pencampwriaeth Cŵn Defaid y Byd ddwywaith.

Darllenwch fwy
30 Medi 20135000 o Atodlenni allan ar gyfer Ffair Aeaf CAFC
5000 o Atodlenni allan ar gyfer Ffair Aeaf CAFC

Mae atodlenni da byw ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni wedi mynd allan i 5000 o arddangoswyr posibl.  Mae’r Ffair yn digwydd ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, ar Ragfyr 2 a 3, a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw Hydref 23 2013.

Cynhaliwyd y Ffair Aeaf am y tro cyntaf yn 1990, mae iddi enw fel y sioe stoc ddethol orau yn y Deyrnas Unedig, os nad Ewrop, ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar y calendr sioeau amaethyddol.

Darllenwch fwy

tudalen 30 o 39