Newyddion

12 Mehefin 2014Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall
Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn nesu’n gyflym.  Bydd y sioe pedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd a hyd yn hyn mae pob arwydd yn awgrymu y bydd hi’n dipyn o achlysur.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain yn nesáu’n gyflym gyda Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn para am bedwar diwrnod, yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Yn atyniad enfawr i filoedd o ymwelwyr o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a gweddill y byd, mae’r sioe haf ysblennydd yn denu bron chwarter miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014
Llwyddiant cneifio i Gymru ar draws Môr Iwerddon

Bu’r mis diwethaf yn llawn llwyddiant i dîm cneifio Cymru.

Yn ôl ar yr 16 Mai, ymunodd Ian Jones â Gareth Daniel a Richard Jones i amddiffyn teitl cneifio â pheiriant y Chwe Gwlad i Gymru yn Sioe Balmoral, Gogledd Iwerddon. Enillodd Cymru yr ornest pan gafodd ei chynnal gyntaf yn 1963, a bellach mae wedi ennill 13 o weithiau, yn cynnwys teirgwaith yn y pedair blynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
5 Mehefin 2014Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014
Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014

Mae’r diwrnod ymarferol gwych hwn yn cynnig amrywiaeth enfawr i ffermwyr, contractwyr a phobl cefn gwlad.

Dyddiad y Sioe: Dydd Iau 5ed Mehefin 2014Darllenwch fwy
23 Mai 2014A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?
A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?

Wedi’i drefnu gan bwyllgor Sir Nawdd Maesyfed, bydd Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 5 Mehefin yn Llanbadarn Fynydd, Llandrindod, Powys.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C
Goreuon Gŵyl y Gwanwyn ar S4C

Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw prif ddigwyddiad Cymru ar gyfer y rhai sy'n cadw tyddyn, yn hoffi garddio neu sydd â diddordeb mewn byw'n gynaliadwy. Ond peidiwch â phoeni os na lwyddoch chi i ymweld â'r Ŵyl eleni oherwydd bydd uchafbwyntiau'r deuddydd i'w gweld ar S4C.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014
Mis heb ddiod feddwol CAFC yn codi £250 tuag at RABI

Roedd yn orchwyl caled, ond fe wnaeth Steve Hughson ac Aled Jones o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru allu dangos grym ewyllys aruthrol a chadw oddi wrth y ddiod feddwol am fis cyfan i godi arian at y Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol (RABI).

Darllenwch fwy
19 Mai 2014Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen
Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n ffynnu yn yr heulwen

Fel yr addawyd, ymunodd yr heulwen â’r miloedd o ymwelwyr a ddaeth i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt y penwythnos yma, gan ei wneud yn achlysur llwyddiannus a phleserus.

Darllenwch fwy

tudalen 30 o 43