Newyddion

1 Gorffennaf 2014
Her Prif Weithredwr Sioe Frenhinol Cymru’n codi £3,000 tuag at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Wedi brwydro’u ffordd trwy ddiwrnod caled o heriau llym, roedd y brif ddau yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gallu cyflwyno siec am £3,000 i lywydd eleni Mrs Rhian Duggan, i fynd tuag at gronfeydd eu sir nawdd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y gymdeithas yr wythnos ddiwethaf.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2014
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae wyth o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2014Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant

“Yr unig beth all gystadlu â’n hymgyrch i leihau costau ydi’n huchelgais i gynyddu incwm a chreu cymdeithas a fydd yn wynebu heriau’r dyfodol,” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 120 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 20fed Mehefin.

Darllenwch fwy
18 Mehefin 2014Llwyddiant sioe i Sally
Llwyddiant sioe i Sally

Ymhen llai na dau fis bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn orlawn o ymwelwyr cynhyrfus yn mwynhau Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
12 Mehefin 2014Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall
Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn nesu’n gyflym.  Bydd y sioe pedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd a hyd yn hyn mae pob arwydd yn awgrymu y bydd hi’n dipyn o achlysur.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain yn nesáu’n gyflym gyda Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn para am bedwar diwrnod, yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Yn atyniad enfawr i filoedd o ymwelwyr o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a gweddill y byd, mae’r sioe haf ysblennydd yn denu bron chwarter miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014
Llwyddiant cneifio i Gymru ar draws Môr Iwerddon

Bu’r mis diwethaf yn llawn llwyddiant i dîm cneifio Cymru.

Yn ôl ar yr 16 Mai, ymunodd Ian Jones â Gareth Daniel a Richard Jones i amddiffyn teitl cneifio â pheiriant y Chwe Gwlad i Gymru yn Sioe Balmoral, Gogledd Iwerddon. Enillodd Cymru yr ornest pan gafodd ei chynnal gyntaf yn 1963, a bellach mae wedi ennill 13 o weithiau, yn cynnwys teirgwaith yn y pedair blynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
5 Mehefin 2014Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014
Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014

Mae’r diwrnod ymarferol gwych hwn yn cynnig amrywiaeth enfawr i ffermwyr, contractwyr a phobl cefn gwlad.

Dyddiad y Sioe: Dydd Iau 5ed Mehefin 2014Darllenwch fwy

tudalen 30 o 44