Newyddion

11 Rhagfyr 2018Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019

Mae’r ffermwr gwartheg adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Seimon Thomas FRAgS, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2019.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Gyda’r tymor blaenorol o bedair blynedd yn y swyddi yn tynnu at ei derfyn, fe wnaeth cyfarfod cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gadarnhau lliaws o swyddi’r brif ford i’w dal am gyfnod arall.

Darllenwch fwy
28 Tachwedd 2018Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil

Mae ymweliadau gan Iarlles Wessex a’r Prif Weinidog yn dangos proffil a gwerth Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
20 Tachwedd 2018Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd llwyddiannus.
Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd llwyddiannus.

Mae beirniaid o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi dyfarnu i Aled Daniel Jones o Glwyd a Carys Jones o Sir Fynwy ill dau y cyfle i fynychu Cynhadledd Ffermio Rhydychen fis Ionawr nesaf.

Darllenwch fwy
20 Tachwedd 2018
Ffermwr mawr ei barch o Ddinbych yn ennill Gwobr Goffa John Gittins am ei gyfraniad oes at ddiwydiant defaid Cymru.

Mae un o’r gwobrau uchaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Clwyd Hughes o Ddinbych.

Darllenwch fwy
19 Tachwedd 2018Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Yn newydd, ar gyfer Ffair Aeaf eleni, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymuno ag entrepreneur llawn addewid o Gymru, Hayley Hanson, i lansio cystadleuaeth newydd a chyffrous ar gyfer y croen gwartheg mwyaf masnachol hyfyw yn y ffair.

Darllenwch fwy
8 Tachwedd 2018
Ffermwr adnabyddus o Sir Drefaldwyn i agor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

Gydag ychydig dros fis i fynd tan fydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw ysblennydd, mae’r paratoadau at y Fair Aeaf flynyddol yn dod at ei gilydd yn dda.

Darllenwch fwy
25 Hydref 2018Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Rydym wrth ein bodd fod Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â ni yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy

tudalen 3 o 47