Newyddion

6 Medi 2018
Effaith Unedau Cwarantin ar Sioeau Amaethyddol

Yn dilyn trafodaeth yng nghynhadledd ASAO Cymru gyda’r Yr Athro Christianne Glossop, Prif Filfeddyg Cymru , mynegwyd  yn glir y byddai rheoliadau newydd Cwarantin yn cael effaith syfrdanol ar Sioeau Amaethyddol.

Darllenwch fwy
4 Medi 2018Le Tour de Maldwyn
Le Tour de Maldwyn

Ar ddydd Sadwrn 8 Medi, bydd ein Prif Weithredwr, Steve Hughson, yn ymgymryd â her flynyddol y Prif Weithredwr am eleni - Le Tour de Maldwyn.

Darllenwch fwy
27 Gorffennaf 2018Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Ar ôl blwyddyn o gynllunio, mae Sioe Frenhinol Cymru 2018 yn tynnu at ei therfyn ar ôl pedwar diwrnod llawn dop, gwych o gystadlaethau.

Darllenwch fwy
24 Gorffennaf 2018Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru
Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth nodedig i’r gymdeithas, yn wirfoddol yn bennaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2018Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018
Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018

Fe wnaeth diwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018 groesawu rhywfaint o dywydd mwy claear a thyrfaoedd enfawr i faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2018Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones yn cael ei gyhoeddi
Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones yn cael ei gyhoeddi

Fel gwobr bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chwennych yn fawr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Gyda’r thema’n cwmpasu arloesedd a sgiliau cyfathrebu, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Jim Ellis, Fferm Llwyndyrus, Y Ffôr, Pwllheli.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2018, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, eto wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru.

Darllenwch fwy

tudalen 3 o 45