Newyddion

21 Gorffennaf 2014David Cameron yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru
David Cameron yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru

Fe wnaeth y Gwir Anrhydeddus David Cameron AS hedfan i mewn i Lanelwedd heddiw (dydd Llun 21 Gorffennaf) i ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y bore.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Porth Ynys Môn ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru
Porth Ynys Môn ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Mae’r fynedfa dda byw newydd hardd, Porth Môn, wedi’i dylunio gan bensaer lleol o Sir Faesyfed, Mike Garner.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Dechreuad prysur i sioe a hanner
Dechreuad prysur i sioe a hanner

Mae diwrnod cyntaf prysur wedi gosod y cywair ar gyfer yr hyn y rhagwelir y bydd hi’n Sioe Frenhinol a hanner.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Cystadlaethau Silwair Cymru Gyfan Sioe Frenhinol Cymru
Cystadlaethau Silwair Cymru Gyfan Sioe Frenhinol Cymru

Unwaith eto gwelodd gystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2014, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, silwair o’r ansawdd uchaf wedi’i gynhyrchu gan rai o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Enillydd teilwng Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni gyda’i thema trin ceffylau yw Mr John Arwyn Evans o Fridfa Hilin, Bryn Heilyn, Pentrefoelas, Clwyd.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Prif wobr Sioe Frenhinol Cymru’n cydnabod datblygiadau mewn genomeg a bridio
Prif wobr Sioe Frenhinol Cymru’n cydnabod datblygiadau mewn genomeg a bridio

Mae Tlws Coffa Syr Bryner Jones 2014, un o wobrau mwyaf clodfawr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, wedi’i ddyfarnu i Brif Weithredwr cwmni Cymreig blaenllaw ym myd bridio defaid.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Gwobrwyo Darpar Sêr Amaethyddiaeth Cymru

Pob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno gwobrau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr addawol a sêr ar eu cynnydd sy’n cydnabod ac yn talu teyrnged i’w brwdfrydedd a’u hymroddiad i amaethyddiaeth Cymru.

Darllenwch fwy
21 Gorffennaf 2014Adeilad storio cnydau o’r radd flaenaf yn ennill gwobr Sioe Frenhinol Cymru
Adeilad storio cnydau o’r radd flaenaf yn ennill gwobr Sioe Frenhinol Cymru

Mae storfa datws reweiddiedig ragorol ei chynllun yn Sir Faesyfed wedi dod i’r brig yng Nghystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2014 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy

tudalen 28 o 44