Newyddion

11 Gorffennaf 2014
Sioeau Amaethyddol: Beth yw'r effaith?

Ymchwil newydd i rôl sioeau amaethyddol yng Nghymru heddiw

Darllenwch fwy
11 Gorffennaf 2014Arloesi mewn amaeth dan sylw unwaith eto mewn arddangosfa yn y Sioe Frenhinol
Arloesi mewn amaeth dan sylw unwaith eto mewn arddangosfa yn y Sioe Frenhinol

Bydd cyfres o gynlluniau arloesol technegol sydd â’r potensial i wneud ffermio Cymru yn fwy effeithlon a chynhyrchiol yn dod at ei gilydd dan yr unto yn y Sioe Frenhinol eleni.

Darllenwch fwy
11 Gorffennaf 2014Sioe Frenhinol Cymru YN FYW
Sioe Frenhinol Cymru YN FYW

Peidiwch â chynhyrfu… i’r rheini ohonoch sy’n ddigon anffodus o beidio â gallu ymweld â’r hyn y cyfeirir ati fel sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf clodfawr Ewrop, mae modd bellach ichi ddilyn y gweithgaredd o faes y sioe yn fyw, wrth iddo ddigwydd.

Darllenwch fwy
10 Gorffennaf 2014Cystadleuaeth Ffotograffig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014
Cystadleuaeth Ffotograffig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014

A ydych chi’n ffansïo ennill blwyddyn o aelodaeth am ddim ac un o’ch lluniau ar du blaen ein blwyddlyfr yn 2015?

Darllenwch fwy
1 Gorffennaf 2014
Her Prif Weithredwr Sioe Frenhinol Cymru’n codi £3,000 tuag at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Wedi brwydro’u ffordd trwy ddiwrnod caled o heriau llym, roedd y brif ddau yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gallu cyflwyno siec am £3,000 i lywydd eleni Mrs Rhian Duggan, i fynd tuag at gronfeydd eu sir nawdd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y gymdeithas yr wythnos ddiwethaf.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2014
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae wyth o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2014Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant

“Yr unig beth all gystadlu â’n hymgyrch i leihau costau ydi’n huchelgais i gynyddu incwm a chreu cymdeithas a fydd yn wynebu heriau’r dyfodol,” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 120 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 20fed Mehefin.

Darllenwch fwy
18 Mehefin 2014Llwyddiant sioe i Sally
Llwyddiant sioe i Sally

Ymhen llai na dau fis bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn orlawn o ymwelwyr cynhyrfus yn mwynhau Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy

tudalen 28 o 42