Powys yn paratoi i gynnal prif feicwyr y byd yr wythnos hon

10 Mehefin 2019

Mae Powys wrthi’n paratoi i groesawu beicwyr gorau’r byd yr wythnos hon, wrth i gymal olaf ond un Taith y Menywod OVO Energy ddod i’r sir. Hon yw’r ras feicio i ferched mwyaf a mwyaf llawn bri ym Mhrydain.

Bydd Powys yn cynnal Cymal 5 y ras ddydd Gwener, 14 Mehefin gyda chymal 140 cilomedr / 87 milltir o Landrindod i Lanfair ym Muallt. Mae’r ras yn cychwyn o’r Llyn yn Llandrindod am 10:30 ac mae disgwyl i’r beicwyr gyrraedd yn ôl ar Faes y Sioe Fawr am 14:26.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: “Rydym ar fin croesawu un o ddigwyddiadau mwyaf eiconig y byd chwaraeon. Bydd yn rhoi hwb enfawr i’n sir ryfeddol. Bydd cynnal dechrau a diwedd digwyddiad chwaraeon o safon fyd-eang yn tynnu sylw cynulleidfa byd eang i Bowys.

“Bydd Taith y Menywod OVO Energy yn sicr o ddenu miloedd o ymwelwyr i Bowys gan roi hwb enfawr i fusnesau a’r economi leol. Gobeithio y bydd trigolion yn dod allan yn llu i gefnogi’r digwyddiad wrth iddo fynd ar ei hyd drwy’r sir.” 

Bydd Maes y Sioe Fawr yn agored i’r cyhoedd o 11am, ac yn cynnal prynhawn o ddigwyddiadau er mwyn croesawu Taith y Menywod i Bowys. Bydd Chwaraeon Powys, Clwb Rygbi Gleision Caerdydd, Criced Cymru a llawer o sefydliadau eraill yn cynnig gweithgareddau sy’n addas i bob oed. Hefyd bydd Côr Merched Llanfair ym Muallt yn cynnig adloniant a bydd mynediad a pharcio i faes y sioe am ddim.

Bydd enwau pennaf beicio merched yn cystadlu yn Nhaith y Menywod OVO Energy, sy’n dechrau yn Swydd Suffolk ddydd Llun 10 Mehefin, gan gynnwys y bencampwraig fydd yn amddiffyn ei theitl, Coryn Rivera (Tîm Sunweb). Hefyd mae cyn-bencampwraig Prydain y Byd ac enillydd medal Olympaidd, Lizzie Deignan (Trek Segafredo); beicwraig orau’r byd erioed, Marianne Vos (CCC Liv), a Phencampwyr Rasys Ffordd Ewropeaidd a’r Gymanwlad bresennol Marta Bastianelli (Tîm VIRTU Cycling) a Chloe Hosking (Alé Cipollini) ill dwy.

Bydd Taith y Merched OVO Energy yn cynnig yr un arian gwobr â Thaith Prydain y Dynion, diolch i’r cyflenwr diodydd egni arobryn OVO Energy, noddwyr y teitl am y trydydd tro.

Bydd ITV4 yn dangos uchafbwyntiau o bob cymal o Daith y Menywod OVO Energy gan ddarlledu rhaglenni am 8:00pm yn y Deyrnas Unedig. Mae’r ras hefyd ar gael ar alw trwy wasanaeth teledu dal i fyny ITV Hub.

Ffeithiau am Daith y Menywod OVO Energy

Crëwyd y Daith gan SweetSpot Group yn 2014. Taith y Menywod OVO Energy yw’r ras gymal ryngwladol gyntaf i ferched lle bydd beicwyr pennaf y byd yn dod i Brydain Fawr fel rhan o Daith Byd y Menywod UCI.

Ar ben ei nodau ehangach o hybu ffyrdd o fyw iach ac egnïol i ferched, mae’r digwyddiad wedi hyrwyddo cydraddoldeb mewn chwaraeon. Fel arwydd o hyn mae’n cynnig yr un arian gwobr pro rata â Taith Prydain y Dynion OVO Energy. Bydd y ras yn ehangu i chwe diwrnod am y tro cyntaf yn ei hanes yn 2019.

Mae'r ras, a enillwyd gan feicwyr megis Marianne Vos (2014), Lizzie Deignan (2016) a Coryn Rivera (2018), yn denu cynulleidfa ar fin y ffordd o 300,000. Yn ogystal mae dros dair miliwn o ffans yn gwylio’r gystadleuaeth trwy lwyfannau ar-lein a llinellol (rhaglenni mae pobl yn eu gwylio wrth iddynt gael eu darlledu).

Gallwch chi ddilyn Taith y Menywod OVO Energy Twitter (#OVOWT), Facebook , Instagram neu drwy wefan swyddogol y digwyddiad, ewch i womenstour.co.uk .

Am fwy o wybodaeth i’r cyfryngau cysylltwch â Peter Hodges (07970 526 519 / peterh@thetour.co.uk) a Nick Bull (07977 151 184 / nickb@thetour.co.uk).