Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dod yn un o brif noddwyr CowsOnTour

13 Mawrth 2019

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o ddod yn un o’r prif noddwyr ar gyfer Sioe Deithiol CowsOnTour.

 

Grŵp o ffermwyr sy’n angerddol ynglŷn â bwyd a ffermio ac sydd, am y pum mlynedd ddiwethaf, wedi bod yn mynd â buarth y ffarm i fuarth yr ysgol i ddweud stori ffermio yw CowsOnTour.

Gyda chefnogaeth y gymdeithas, Prifysgol Aberystwyth, IBERS, NFU Cymru a noddwyr eraill, bydd Sioe Deithiol CowsOnTour yn ymweld ag ysgolion ar draws Cymru yn ystod mis Mai 2019, i sôn am fwyd a ffermio.

 

Trwy gydol y sioe deithiol, bydd digwyddiadau elusennol min nos ar gyfer y gymuned ehangach yn cael eu cynnal ym mhob lleoliad i godi arian at y Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol (RABI) a Sefydliad DPJ tra byddant yn hyrwyddo bwyd Cymreig lleol.

Ar ôl wythnos brysur ar y ffordd, bydd Tîm CowsOnTour yn dod â’r sioe deithiol i Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru ar faes y sioe yn Llanelwedd ar ddydd Sadwrn 18 a dydd Sul 19 Mai.

“Mae addysgu’r genhedlaeth nesaf a hyrwyddo amaethyddiaeth Cymru yn aruthrol o bwysig inni” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae’r fenter CowsOnTour yn ffordd wirioneddol unigryw o gael plant ysgol, a’r cyhoedd, i ymgysylltu mwy â gwybod o ble daw eu bwyd a phwysigrwydd ffermio. Fel cymdeithas, rydym wrth ein bodd o allu cefnogi’r tîm ifanc dynamig hwn ar eu cenhadaeth i gynrychioli diwydiant amaethyddol Cymru wrth iddynt ddweud stori ffermio.

“Gyda’r sioe deithiol yn dod i ben yn ein Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, rydym yn falch y bydd ymwelwyr â’r ŵyl yn gallu cymryd rhan hefyd yn y profiad CowsOnTour llawn, gan ddod i wybod mwy am y fenter ysbrydoledig yma a’u cynlluniau at y dyfodol.”

Meddai Cadeirydd CowsOnTour, Mat Shervington-Jones; “Mae’r gefnogaeth gan ein noddwyr, sy’n cynnwys CAFC, wedi’i gwneud yn bosibl i CowsOnTour wneud datganiad beiddgar a chadarnhaol ar ran Diwydiant Amaethyddol Cymru yn 2019. Mae’r Sioe Deithiol wedi’i chynllunio i ailgysylltu pobl o ardaloedd trefol â’n poblogaeth wledig. Dylai unrhyw un sydd am gymryd rhan gysylltu â’r gymdeithas am fanylion, mae croeso i bawb. Diolch o galon i’r gymdeithas am eu cefnogaeth.”

Fel aelod o dîm CowsOnTour mae Llysgenhades 2019 y gymdeithas, Emily Davies, â rhan yn yr holl weithgareddau; “Mae’n anhygoel gweld beth y mae modd ei gyflawni pan fydd sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd.” meddai Emily, “Trwy’r fenter yma rydym nid yn unig yn gallu dweud stori ffermio, ond hefyd yn cyrraedd cymunedau ar draws Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r cyswllt rhwng bwyd a ffermio, un o amcanion allweddol CAFC. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r gymdeithas am gefnogi’r fenter yma a sioe deithiol 2019!”

Cadwch eich llygaid ar agor am fwy o newyddion CowsOnTour cyffrous yn yr wythnosau i ddod, yn cynnwys buwch hedfanol o lawn faint yn mynd i lawr y wifren yn Zip World a’r un fuwch heicio o lawn faint yn mynd ar daith i gopa’r Wyddfa!

I gael mwy o fanylion a chael gwybod y diweddaraf am holl newyddion CowsOnTour, liciwch eu tudalen Facebook: www.facebook.com/CowsonTour