Atodlenni cystadlaethau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar gael ar-lein yn awr

1 Mawrth 2019

Mae’n 1af o Fawrth… dydd Gŵyl Dewi, ac mae atodlenni da byw, dofednod, trin gwlân a cheffylau Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru wedi’u cyhoeddi!

Felly, wrth ichi fwynhau’ch paned neu ddysglaid o de ac estyn at gacen gri neu bicen ar y maen, pam na gymerwch chi eiliad i gael golwg ar y nifer enfawr o gystadlaethau sydd ar gael yng ngŵyl eleni.

Yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 18 a dydd Sul 19 Mai ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, mae’r ŵyl yn hwylio i fod y dathliad gorau erioed o dyddynnu a bywyd gwledig.

 

Bydd y penwythnos yn llawn dop o gannoedd o gystadlaethau a ornestir yn frwd wrth i gystadleuwyr ddod o bell ac agos i fryniau canolbarth Cymru, yn y gobaith o fynd adref â theitl a rhoséd tra chwenychedig CAFC. Nid yn unig y gallech chi fod yn ychwanegu cerdyn gwobrwyo at eich casgliad, ond diolch i’r gefnogaeth barhaus gan ein noddwyr, gallech fod ar eich ennill hefyd oherwydd y pentwr enfawr o arian gwobrwyo, talebau a chofroddion arbennig sydd ar gael.

Gyda bron 400 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig ar gyfer defaid, moch, geifr a gwartheg, gyda llawer ohonynt ar gyfer bridiau traddodiadol, prin a brodorol, mae atodlen da byw’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar gael ar ein gwefan o heddiw (1 Mawrth 2019) ymlaen. Yn cynnwys adrannau newydd ar gyfer Defaid Hebridëaidd a Gwartheg Hirgorn, ynghyd â dosbarthiadau ychwanegol yn adrannau’r geifr rydym yn falch o groesawu Sioeau Rhanbarthol y Geifr Llaeth – Cymdeithas Brîd y British Alpine, Cymdeithas y Brîd Toggenburg a Chymdeithas y Brîd Anglo-Nubian ar y dydd Sadwrn, heb anghofio dosbarthiadau’r tywyswyr ifanc… mae yna gyfle i bawb gymryd rhan.

Yn newydd ar gyfer 2019, rydym wedi cyflwyno cystadlaethau trin gwlân yn yr ŵyl. Bydd dosbarthiadau categorïau nofisiaid, canolradd ac agored a chyfleoedd i gymhwyso ar gyfer Cylchdaith Cymru, i gyd yn cael eu cynnal yn ystod yr ŵyl ar ddydd Sul 19 Mai. Ar y dydd Sadwrn, bydd ymwelwyr â’r ŵyl yn gallu gwylio arddangosiadau cneifio â llaw a thrin gwlân a dysgu popeth ynglŷn â hanes a rôl hollbwysig diwydiant gwlân Prydain.

“Mae da byw, tyddynwyr a bywyd gwledig wedi bod wrth galon yr ŵyl bob amser” meddai Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl. “… a ’dyw eleni ddim gwahanol.”

“Rydym yn falch o gefnogi’r cymunedau tyddynnu a ffermio gyda gŵyl benodedig yn orlawn o gystadlaethau a gweithgareddau. Bob blwyddyn rydym yn adolygu ac yn ychwanegu at ein rhestr bythol gynyddol o gystadlaethau, a gyda nifer a chymysgedd mor rhagorol o ddosbarthiadau trwy gydol y ddau ddiwrnod, mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo a’i fwynhau.

“Mae gennym nifer trawiadol iawn o ymgeiswyr yn barod ac rydym yn ffodus iawn o fod â chystadleuwyr ffyddlon, yn hen a newydd, sy’n dal i gefnogi’r dathliad yma o dyddynnu a bywyd gwledig.”

I selogion y ceffylau yn ein plith, mae atodlen ceffylau’r ŵyl, sydd hefyd ar gael ar-lein o heddiw ymlaen, â thros 120 o ddosbarthiadau. Ynghyd â neidio ceffylau, ceffylau hela sy’n gweithio, ceffylau trwm a cheffylau gwedd, bridiau tramor a phrin ac adrannau nofisiaid a thywyswyr ifanc, rydym yn croesawu Sioe Ranbarthol Canolbarth Cymru CHAPS, dosbarthiadau ar gyfer Cymdeithas Ceffylau Bychain Prydain, Cymdeithas y Bridiau Asynnod, a Rownd Gymhwyso Ardal Cymdeithas y Ceffylau Feteran, Rownd Gymhwyso Sialens Stoc Ifanc Moorbennhall Irish Draught, Her £2,000 y Gymdeithas Ceffylau Blue Chip & Irish Draught (GB), Rownd Gymhwyso Cyfrwy Untu Clasurol y Merched, Pencampwriaethau Ceffylau Arabaidd Prydeinig ac, yn newydd ar gyfer 2019, adran ar gyfer merlod Mynydd a Gweundir (ac eithrio bridiau Cymreig a merlod Shetland).

Mae cyfleoedd i gystadlu ar agor hefyd yn y dosbarthiadau Dofednod ac Adar Dŵr yn Sioe Wanwyn Ffederasiwn Cymru, sydd i’w chynnal yn yr ŵyl ar ddydd Sadwrn 18 Mai, a’r Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir ar y dydd Sadwrn ac ar y dydd Sul.

Ynghyd â’r holl gystadlaethau, bydd yr ŵyl yn llawn dop o bethau diddorol i’w gweld, adloniant, bwyd a diodydd blasus, cerddoriaeth fyw, chwaraeon gwledig, siopa, arwerthiant ar y dydd Sadwrn, arddangosiadau a gweithgareddau hwyliog, i roi cynnig arnynt – y diwrnod allan perffaith i bawb.

I gael copïau o’r atodlen a ffurflenni cais, ewch i www.cafc.cymru