Ag awydd priodi yn Sioe Frenhinol Cymru eleni?

25 Ionawr 2019

Nid yn unig y mae’n Ddydd Santes Dwynwen, ond eleni mae Sioe Frenhinol Cymru, sioe sy’n fawr ei bri, yn dathlu ei 100fed sioe… ac mae arnom eisiau rhannu’r cariad.

Ynghyd â nifer o gyffyrddiadau coffaol eraill yn sioe eleni, rydym yn cynnig y cyfle i un cwpl ffodus  gael priodas a’r holl gostau wedi’u talu*, yma ar faes y sioe, yn ystod diwrnod cyntaf ein 100fed Sioe Frenhinol Cymru.

 

Wedi’u hamgylchynu gan gylch agos o ffrindiau a theulu, bydd y pâr yn priodi yn ein bandstand pictiwréesg, ynghanol y maes sioe prysur a llawn mynd.

Yn dilyn y seremoni, bydd y cwpl yn mwynhau gwydraid o siampên oeredig tra byddant yn ymlacio ym  Mocs y Llywydd yn eisteddle’r prif gylch (y seddi gorau yn y lle!). Ar ôl ychydig funudau gwerthfawr iddynt hwy eu hunain, yn gwylio atyniadau’r prif gylch, bydd y pâr dedwydd yn ymuno â’u gwesteion wedyn am wledd briodas flasus.

Bydd yn bendant yn briodas i’w chofio. Gyda holl brysurdeb y sioe a chyffro’r briodas, bydd yr awyrgylch yn anhygoel a bydd y lluniau’n syfrdanol.

Efallai eich bod wedi cyfarfod eich gilydd mewn sioe flaenorol? Efallai eich bod yn dod i’r sioe bob blwyddyn gyda’ch hanner arall? Os oes i Sioe Frenhinol Cymru le arbennig yn eich calon, gallai hwn fod yn achlysur perffaith i chi ill dau briodi yn ystod y digwyddiad eiconig hwn.

Felly, a allai dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 fod yn ddydd eich priodas chi?

I enwebu eich hun, neu gwpl teilwng arall, ewch i www.rwas.wales/royal-welsh-wedding am fwy o fanylion, y ffurflenni enwebu a’r amodau a’r telerau.

Mae angen gwneud pob enwebiad erbyn 17 Mawrth 2019. Byddir yn gofyn i dri o’r cyplau a roddir ar restr fer fynychu cyfweliad byr ar faes y sioe ddiwedd mis Mawrth, gyda’r pâr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ar ôl hynny.

* mae amodau a thelerau yn gymwys