Diwrnod Arddangos ac Arloesi Newydd yn dangos y technolegau diweddaraf yn y diwydiant amaethyddol

17 Ionawr 2019


~ Dydd Gwener 1 Chwefror 2019, 11am – 4pm

~ Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd. LD2 3SY

~ Mynediad am ddim – cofrestrwch ymlaen llaw trwy e-bostio caraswales@rwas.co.uk

~ Parcio am ddim

~ Arddangosion ac arddangosfeydd am ddim o dros 40 o brifysgolion, colegau, busnesau a sefydliadau

~ Cyflwyniadau a sgyrsiau am ddim

~ Lluniaeth ar gael i’w brynu ar y safle.


Yn dangos rhai o’r technolegau diweddaraf sydd ar gael i ffermwyr a’r diwydiant amaeth ehangach, bydd y Diwrnod Arddangos ac Arloesi cyntaf un yn cael ei gynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ar ddydd Gwener 1 Chwefror.

Yn cael ei noddi gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a CARAS Cymru (Cyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol) bydd mynediad i’r digwyddiad undydd newydd hwn yn rhad ac am ddim. Gall ffermwyr, arweinwyr amaethyddol, busnesau a myfyrwyr elwa ar dros 40 o arddangosion o’r dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael i amaethyddiaeth, coedwigaeth a garddwriaeth.

Gan ddod â phrifysgolion, colegau, sefydliadau a busnesau o bob rhan o Gymru at ei gilydd, bydd y digwyddiad newydd hwn yn rhoi lle amlwg i arddangosfeydd ar delemateg, dronau, rheoli pridd, roboteg, genomeg, diogelwch, GPS, i enwi ond ychydig. Maent i gyd wedi’u hanelu at wella effeithlonrwydd a chynyddu cynhyrchiant trwy ‘ffermio manwl’. 

Gydol y diwrnod bydd cyfle hefyd i glywed gan ein siaradwyr gwadd nodedig ar nifer o bynciau diddorol ac ysbrydoledig:

Mr Tim Bennett
Canolfan Rhagoriaeth Arloesi mewn Da Byw

Canolfannau amaeth-dechnoleg newydd a ariennir gan y Llywodraeth

Mr Alastair Taylor
Sefydliad y Peirianwyr Amaethyddol

Peirianneg, gwyddoniaeth a thechnoleg yn yr amgylchedd amaeth

Mr Iain Clarke
Coleg Cambria - Llysfasi

Addysgu’r genhedlaeth nesaf a byd technoleg sy’n prysur newid

Mr John Owen
Coleg Sir Gâr

Y Prosiect Slyri, system ddihysbyddu yng Ngelli Aur,  sy’n defnyddio technoleg a ddatblygwyd gan Power and Water, Cwmni Technoleg wedi’i leoli yn Abertawe

Mr Graham Higginson
Prifysgol Harper Adams

Amaeth-dechnoleg ar gyfer y sector âr

Mrs Eirwen Williams
Cyswllt Ffermio

Helpu cynhyrchwyr i fabwysiadu arferion newydd, meincnodi perfformiad, rhannu syniadau, mynd i’r afael ag anghenion y farchnad a chroesawu arloesedd


Mae’r diwrnod yn rhoi’r cyfle perffaith i weld technoleg ac arloesedd newydd a fforddiadwy yn uniongyrchol a chlywed gan arweinwyr y diwydiant wrth inni edrych tuag at sicrhau dyfodol Amaethyddiaeth Cymru yn y dyddiau ansicr hyn.