Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad - dathliad o fywyd gwledig

8 Ionawr 2019

Bob amser yn fodlon dal ar gyfle ac addasu ein digwyddiadau i fodloni galwadau diwydiant sy’n newid a chynulleidfa ddynamig yn well, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi rhai datblygiadau cyffrous yn ei gŵyl flynyddol, a gynhelir ym mis Mai bob blwyddyn.

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad (a oedd gynt yn cael ei hadnabod fel yr Ŵyl Wanwyn) yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd ar benwythnos 18 ac 19 Mai. Bydd y digwyddiad yn talu gwrogaeth i’w dechreuadau gostyngedig a bydd yn troi o gylch cadw tyddyn a bywyd gwledig, gyda thyddynwyr a’r rheini sydd â chariad at gefn gwlad a gweithgareddau awyr agored wrth galon yr ŵyl.

Gyda phwyslais ar ddathlu bywyd gwledig, bydd yr ŵyl yn dal yn orlawn o’r holl wahanol fathau o dda byw ac anifeiliaid eraill yn cymryd rhan mewn rhaglen ddeuddydd brysur o gystadlaethau ac arddangosfeydd.

Bydd y Ganolfan Tyddynwyr yn dal i fod yn brif fan galw i’r rheini sy’n dymuno rhoi’u trwyn i mewn ac allan o’r sgyrsiau a’r gweithdai am ddim neu’n dymuno cael rhywfaint o gyngor defnyddiol o’r stondin ‘cychwyn arni’. Dyma fydd y lle delfrydol i ymorol am yr hanfodion o’r stondinau masnach â’u themâu amaethu a chadw tyddyn - pa un a ydych yn chwilio am iâr neu ddwy i’w hychwanegu at eich haid, am fwced newydd neu efallai ryw beiriant neu’i gilydd neu gyngor ar brosiect adeiladu newydd i wneud bywyd yn haws yn ôl ar y tyddyn, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch yn yr ŵyl.

Byddwn yn arddangos hefyd sut i wneud eich tir yn gynaliadwy, pa un a yw hynny trwy wahanol dechnegau rheoli neu edrych i mewn i rywfaint o opsiynau arallgyfeirio, bydd yna syniadau i’w hystyried tra byddwch yma. Piciwch draw a siarad â’n harbenigwyr a chymryd cip, yn uniongyrchol, ar rai o’r cyfleoedd ar gyfer pob un erw.

Ni fyddai’r un digwyddiad Brenhinol Cymreig yn gyflawn heb ei wala o fwyd a diod… bydd y neuadd fwyd yn orlawn unwaith eto o gynhyrchwyr rhanbarthol o Gymru a siroedd y gororau, yn arddangos y cynnyrch gorau un i chi ei fwyta ar unwaith neu’i fwynhau gartref. Bydd ein hardal bwyd stryd boblogaidd, yn gyflawn â cherddoriaeth fyw, yn dychwelyd hefyd i’n cadw ni i gyd wedi’n bwydo, ein dyfrio a’n difyrru trwy gydol y penwythnos.

Ynghyd â stondinau garddio, cystadlaethau trin gwlân ac arddangosiadau cneifio, canolfan benodol i gael gafael ar fargen i chi’ch hun mewn ocsiwn neu arwerthiant pen bwrdd/bord, a rhaglen llawn mynd ac adloniant di-baid yng nghylch arddangos yr ŵyl, bydd llawer o bethau newydd i’w gweld a’u gwneud.

“Mae troi eich llaw at bethau yn ymarferol a mynd ati o ddifrif gyda’r holl weithgareddau sydd ar gynnig trwy gydol yr ŵyl wedi bod yn atyniad mawr i’n gŵyl wanwyn bob amser.” meddai Kay Spencer, Cyfarwyddwr yr Ŵyl.

“Byddwch yn gallu rhoi cynnig ar odro buwch, nyddu gwlân, dod i wybod o ble daw eich bwyd, i grybwyll ychydig o’r pethau ar gynnig. Torchwch eich llewys a rhoi cynnig arni!”

Fel arfer bydd yr holl atyniadau a mannau poblogaidd eraill yn dal i fod yno i chi eu chwilota a’u mwynhau. Cannoedd o ddosbarthiadau ceffylau, sgrialu-yrru, hen gerbydau a charafanau, yr ardal Bywyd Gwledig. sy’n cynnal yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru, gweithgareddau i blant, gweithgareddau gwledig a llawer mwy…

Unwaith eto bydd pob plentyn 16 oed neu iau yn cael mynediad am ddim i’r ŵyl, gyda’r pris i oedolion wrth y giât yn parhau i fod yn £15 am y drydedd flwyddyn yn olynol. Parcio am Ddim yn agos at bob mynedfa – tocynnau pris gostyngedig ar gael ar-lein yn awr!

Cadwch eich llygaid ar agor am fwy o fanylion yn dod gyda hyn… www.cafc.cymru