Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd llwyddiannus.

20 Tachwedd 2018

Mae beirniaid o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi dyfarnu i Aled Daniel Jones o Glwyd a Carys Jones o Sir Fynwy ill dau y cyfle i fynychu Cynhadledd Ffermio Rhydychen fis Ionawr nesaf.

“Gwnaeth pob un o’r ymgeiswyr a gyflwynwyd gan y siroedd eleni argraff fawr iawn arnom” meddai’r beirniaid, Mared Rand Jones a Jonathan Evans. “Roedd eu safonau uchel a’u cyflawniadau yn glodwiw. Roedd ein penderfyniad terfynol yn anodd iawn, ond roedd y ddau ohonom yn cytuno’n llwyr y byddai Aled a Carys ill dau’n elwa’n aruthrol o fynychu cynhadledd 2019.

Mae Cynhadledd Ffermio Rhydychen, a gynhelir yn gynnar yn mis Ionawr bob blwyddyn, wedi sefydlu enw am drafodaeth gref a siaradwyr eithriadol. Mae’r gynhadledd yn un o’r digwyddiadau pwysicaf o’i fath, gan ddod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol. 

Y thema ar gyfer Cynhadledd Ffermio Rhydychen 2019 yw Byd Cyfle – ble bydd y mynychwyr a’r siaradwyr yn mynd i’r afael â phynciau anodd, yn cynnwys briffio gwleidyddol penawdol i herio datblygiadau diweddaraf y Polisi Amaethyddol Prydeinig arfaethedig, a gyflwynir gan Ysgrifennydd Gwladol DEFRA, gan edrych ar y Byd Heibio i Brexit.

I fod yn gymwys ar gyfer y bwrsari rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

Byddir yn gwahodd Aled a Carys i ysgrifennu erthygl ar gyfer Blwyddlyfr 2019 y Gymdeithas a byddant yn derbyn eu bwrsari ar ddydd Llun 26 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.