Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

19 Tachwedd 2018

Yn newydd, ar gyfer Ffair Aeaf eleni, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymuno ag entrepreneur llawn addewid o Gymru, Hayley Hanson, i lansio cystadleuaeth newydd a chyffrous ar gyfer y croen gwartheg mwyaf masnachol hyfyw yn y ffair.

 Gyda’r pwyslais ar gynnyrch Cymreig o ansawdd, sefydlodd Hayley ei busnes ei hun, Hayley Hanson, yn ôl yn 2016. Trwy ddefnyddio crwyn ei hanifeiliaid bîff masnachol ei hun a anfonwyd i’w lladd, mae Hayley yn gwneud nwyddau lledr moethus o grwyn a gynhyrchir i’r safonau lles uchaf. Yna caiff y crwyn eu trin a’u prosesu yn y Deyrnas Unedig - proses sy’n gyfan gwbl olrheiniadwy a chynaliadwy o’r fferm i’r fraich!

Bydd Hayley a’i gŵr Mike, sy’n magu gwartheg ar eu fferm deuluol, sy’n swatio rhwng Bannau Brycheiniog a’r Mynyddoedd Du, yn beirniadu’r gystadleuaeth newydd nos Sul (25 Tachwedd).

 

Mae Hayley yn dylunio ei holl gynhyrchion lledr moethus, sy’n cael eu cynhyrchu o ledr Cymreig cynaliadwy o ansawdd uchel.

Gan archwilio’r holl anifeiliaid cymwys tra byddant yn dawel yn eu stalau, yn barod ar gyfer ychydig ddyddiau prysur o gystadlaethau’r Ffair Aeaf o’u blaenau, bydd Hayley a Mike yn chwilio am yr anifail a allai fod â’r croen gorau i’w droi’n gynhyrchion lledr masnachol moethus, megis bagiau llaw, waledi, clustogwaith, ayb. Y bwriad fydd i Hayley ddefnyddio’r croen buddugol ar gyfer rhai o’i chynhyrchion yn y dyfodol, gan efallai gynhyrchu dewis o gynhyrchion lledr Brenhinol Cymru.

Bydd y gwartheg cymwys â phasbort Cymreig a byddant yn cael eu gwerthu i’w lladd yn yr arwerthiant ar ddydd Mawrth y ffair.

“Rydym bob amser yn ystyried ffyrdd o gadw’n digwyddiadau a’r cystadlaethau’n gyfredol ac mae’r gystadleuaeth crwyn newydd yma yn berffaith” meddai Will Hanks, Cyfarwyddwr y Ffair Aeaf.

“Dyma’r gystadleuaeth gyntaf o’i math yn y Deyrnas Unedig ac rydym wrth ein bodd ei bod nid yn unig yn arddangos amlochredd ac ansawdd ein da byw Cymreig rhagorol, ond hefyd yn amlygu pwysigrwydd arallgyfeirio a chynaliadwyedd o fewn ein sector yn yr amseroedd ansicr hyn.

“Y Ffair Aeaf yn wir yw’r lle i weld ffermio da byw Cymru yn ei gyfanrwydd. Pa un a yw’n anifeiliaid yng nghylchoedd y sioe, yn garcasau ar ddangos, yn gynhyrchion gorffenedig yn y neuadd fwyd a’n cystadlaethau prawf blas newydd neu yn awr … lledr Cymreig o ansawdd uchel!”

I gael mwy o wybodaeth am Hayley a’i busnes arallgyfeirio, Hayley Hanson, ewch i www.hayleyhanson.co.uk