Ffermwr adnabyddus o Sir Drefaldwyn i agor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

8 Tachwedd 2018

Gydag ychydig dros fis i fynd tan fydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw ysblennydd, mae’r paratoadau at y Fair Aeaf flynyddol yn dod at ei gilydd yn dda.

Bydd Ffair Aeaf eleni’n cael ei chynnal ar ddydd Llun 26 a dydd Mawrth 27 Tachwedd.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 a dim ond yn ddigwyddiad undydd cymharol fach yn wreiddiol, mae llawer yn cyfeirio bellach at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr sioeau amaethyddol Prydain.

Gyda miloedd o wartheg, defaid, moch a cheffylau wedi’u cofrestru i gystadlu a thros £25,000 o arian gwobrwyo ar gynnig, mae’r gwobrau arobryn yn barod ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau.

Bydd Ffair eleni’n cael ei hagor yn swyddogol gan Mr Maurice Jones, ffermwr a dyn busnes llwyddiannus y mae’i wreiddiau’n gorwedd yn ddwfn yn sir nawdd eleni, Sir Drefaldwyn.

Mewn partneriaeth â’i fab, Fraser, mae Maurice ar hyn o bryd yn ffermio dros 2,000 erw yng nghalon Sir Drefaldwyn. Yn ôl yn 1926, pan symudodd ei daid i’r fferm, roedd Court Calmore yn ddaliad 300 erw, sydd wedi tyfu’n sylweddol yn fenter ffermio cymysg lwyddiannus sy’n cynnwys bîff, defaid, grawn, indrawn ac unedau llaeth.

Mae buches laeth Holstein Pedigri fawr Calcourt, a sefydlwyd yn wreiddiol yn 1950 fel buches Friesian Prydeinig, yn ymestyn ar draws tri daliad. Mae’r busnes teuluol yn enwog am ei lefelau uchel o gynhyrchu ac ansawdd, ac mae Maurice wedi derbyn llawer o wobrau, yn cynnwys Ffermwr y Flwyddyn, sy’n arwydd o’r safonau uchel a gyflawnir yn Court Calmore.

Yn ogystal â rheoli menter ffermio sylweddol yn llwyddiannus iawn, mae Maurice yn gwneud cyfraniad gweithredol at y diwydiant oddi ar y fferm, gan ddal llawer o swyddi nodedig, yn awr ac yn y gorffennol, yn cynnwys: Cyfarwyddwr Ffermwyr Clunderwen a Sir Aberteifi, Cynghorydd Amaethyddol Cymru Banc Lloegr, Cadeirydd Cymdeithas Tir Glas Powys, Cadeirydd Cymdeithas Rheoli Ffermydd Sir Drefaldwyn, Pwyllgor Âr NFU Cymru, Is-Gadeirydd a Chadeirydd Bwrdd Llaeth NFU, Pwyllgor Cynnyrch Llaeth a Bwrdd Llaeth Pencadlys yr NFU, Bwrdd Rheoli NFU Cymru, Cadeirydd Cofnodion Llaeth Cenedlaethol Sir Drefaldwyn, Aelod o Gyngor Ffermwyr Llaeth Prydain ac Aelod o Fforwm Llaeth Tŷ’r Arglwyddi, i enwi ond ychydig.

Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal i fyny’r grisiau yn y Pafiliwn Rhyngwladol am 10.00 y bore, ychydig yn gynharach na’r arfer, ar ddydd Llun 26 Tachwedd.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol byddir yn cyflwyno Gwobr Goffa John Gittins, Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen CAFC a’r Gystadleuaeth Celf a Dylunio i Blant (enillydd dyluniad cerdyn Nadolig 2018).

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau Nadoligaidd, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr am ddim ac arddangosfa dân gwyllt ar y nos Lun.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu mae cynhyrchwyr bwyd gorau Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Prynwch eich e-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru