Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

25 Hydref 2018

 

 

Rydym wrth ein bodd fod Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â ni yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Yn ymuno â ni ar ddiwrnod cyntaf y ffair, ddydd Llun 26 Tachwedd, hwn fydd yr ail ymweliad â Maes Sioe Brenhinol Cymru i’r Iarlles, ond ei chyntaf â’r Ffair Aeaf fawr ei bri.

Ar ôl ymweld â Sioe Frenhinol Cymru gyntaf gydag Iarll Wessex yn ôl yn 2003, mae’r Iarlles yn un o’r aelodau lawer o’r teulu Brenhinol sy’n ymwelwyr rheolaidd â digwyddiadau’r gymdeithas, yn cynnwys ein noddwr, Ei Mawrhydi’r Frenhines ac EUB Dug Caeredin, EHB Y Dywysoges Frenhinol ac EUB Tywysog Cymru ac EHB Duges Cernyw.

“Mae’n bleser mawr gan y gymdeithas allu rhannu’r newydd y bydd Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex yn ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni” meddai William Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf.

“Mae gan Ei Huchelder Brenhinol ddiddordeb brwd mewn amaethyddiaeth a hi yw Noddwr presennol y Gymdeithas Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol (ASAO).

"Gyda’i gwybodaeth am y diwydiant a’i diddordeb mewn sioeau amaethyddol, rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu’r Iarlles i un o sioeau stoc ddethol gorau Ewrop.”

 

Tra bydd hi yn y ffair, bydd yr Iarlles yn cael y cyfle i ymweld â phob rhan o’r digwyddiad, yn cynnwys y farchnad ffermwyr gychwynnol newydd, cystadlaethau Prawf Blas y Ffair Aeaf, yr arddangosfeydd crefftau cartref a garddwriaeth ac, wrth gwrs, y da byw, prif atyniad y ffair.

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n cael ei chynnal ar 26 a 27 Tachwedd ar Faes Sioe Brenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt. Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau, bydd y ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau, yn cynnwys siopa am ddim gyda’r hwyr ac arddangosfa dân gwyllt drawiadol ar y nos Lun.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 ac yn wreiddiol yn ddigwyddiad undydd cymharol fach, mae llawer bellach yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Bydd stocmyn blaenllaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau.

I gael mwy o wybodaeth ac i brynu’ch e-docynnau ymlaen llaw, ewch i www.cafc.cymru