Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn anelu at arddangos goreuon cig oen Cymreig

9 Hydref 2018

Yn newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Goginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Wedi’i gynllunio i arddangos y llu o gynhyrchion arbenigol a gynhyrchir yma yng Nghymru, bydd ffair eleni’n cychwyn y dosbarth cyntaf ar gyfer bridiau ŵyn Cymreig brodorol – Prawf Blas bridiau Ŵyn Brodorol Cymru.

 

Mae’r cymdeithasau bridiau, ar gyfer yr holl fridiau brodorol Cymreig a restrir yn adran fyw atodlen y Ffair Aeaf (15 i gyd), wedi’u gwahodd i gynnig yn y gystadleuaeth ble bydd sieffs yn coginio’r darnau o gig oen yn barod i banel o feirniaid (ac ymwelwyr y Ffair Aeaf) eu blasu a phleidleisio dros y brîd sy’n blasu orau ganddynt.

Bydd carcasau ffres pob brîd wedi cael eu bridio, geni a magu yng Nghymru, byddan nhw wedi’u bwydo ar laswellt yn unig a byddan nhw’n dod gyda’r gallu i’w holrhain yn llawn o’r fferm i’r fforc.

Nod y gystadleuaeth hon yw amlygu ansawdd ein bridiau brodorol Cymreig a’r gwahaniaethau blas gwahanol rhwng pob un ohonynt, yn ogystal â hybu cig oen Cymreig fel cynnyrch premiwm i fusnesau ac i fwytawyr fel ei gilydd.

Yn digwydd yn adeilad Hyfforddiant Cambrian (gyferbyn â’r bandstand) yn ystod y Ffair Aeaf, bydd ymwelwyr nid yn unig yn cael cyfle i gymryd rhan yn y profi blas, ond gallant gael gwybod mwy hefyd am bob un o’r bridiau sy’n cymryd rhan. Bydd arddangosfeydd yn rhoi manylion am bob un o’r bridiau, yn cynnwys gwybodaeth am eu nodweddion unigryw.

“Mae’r gystadleuaeth hon yn rhywbeth yr ydym yn teimlo’n angerddol iawn yn ei gylch yma yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru” eglura Will Hanks, Cyfarwyddwr y Ffair Aeaf.

“Nid yn unig y mae’n ffordd berffaith o arddangos a hybu’r gorau un o’n bridiau Cymreig brodorol, ond mae’n rhoi’r cyfle hefyd i’r cymdeithasau bridiau a’r ffermwyr ddangos bod blas y cig y maen nhw’n ei gynhyrchu lawn mor bwysig â pha mor dda y mae’r anifeiliaid yn edrych yn nghylch y sioe.

“Mae popeth yn iawn cael y rhosédau coch chwenychedig, ond mae angen hefyd inni hybu ansawdd rhagorol a blasau’r bridiau hyn i’r cigyddion, sieffs, perchnogion bwytai ac yn y pen draw, y bwytawyr.” ychwanegodd Mr Hanks.

Mae adeilad Hyfforddiant Cambrian yn cynnal dwy gystadleuaeth cigyddiaeth y Ffair Aeaf ar ddydd Mawrth y ffair.

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n cael ei chynnal ar ddydd Llun 26 a dydd Mawrth 27 Tachwedd, ar faes y sioe yn Llanelwedd. Mae tocynnau ar gael yn awr i’w prynu ar-lein am y pris gostyngedig cyn y sioe o £13. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru