Mae’n bryd bwrw’ch pleidlais! P’run ydy’ch hoff ddarlun o Sioe Frenhinol Cymru?

8 Hydref 2018

Yn ôl yn yr haf fe wnaethom lansio Cystadleuaeth Gelfyddydau Sioe Frenhinol Cymru. Yn barod ar gyfer ein 100fed sioe yn 2019, gwahoddwyd artistiaid o bob cwr o Gymru i gymryd rhan a chreu darn o waith sy’n cyfleu ‘Y Sioe’ - amrywiaeth, cyffro, awyrgylch ac enaid yr achlysur.

Bu’n dri mis ers i’r cystadleuwyr ddechrau gweithio ar eu campweithiau ac rydym yn falch iawn o ddatgelu’r saith darn terfynol o gelfwaith a gyflwynwyd, y mae pob un ohonynt yn arddangos angerdd a balchder cymuned wledig Cymru.

Felly mae’r gweddill yn eich dwylo chi yn awr… mae’r bleidlais gyhoeddus ar agor!

Bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei ddewis yn gyfan gwbl gennych chi, y cyhoedd. Rydym yn eich gwahodd i bleidleisio dros eich ffefryn – y darn y credwch chi ei fod yn dathlu ac yn cyfleu Sioe Frenhinol Cymru orau.

Gellwch bleidleisio ar-lein, neu’n bersonol yn y Ffair Aeaf, ble gwelwch chi bob un o’r saith darn o gelfyddyd wedi’i arddangos yn Arddangosfa Gelfyddyd gyntaf y Ffair Aeaf. Bydd y darn buddugol o gelfyddyd yn cael ei ddefnyddio i greu nwyddau coffa ar gyfer 100fed Sioe Frenhinol Cymru, a fydd ar gael i’w prynu o siop y sioe yn ystod Sioe 2019.

“Mae i’r gymdeithas hanes hir gyda chelfyddyd gain ac mae llawer darn yn addurno’r muriau o gwmpas y safle ond nid ydym erioed wedi ymhél â’r celfyddydau fel hyn o’r blaen.” eglura Harry Fetherstonhaugh, Cyfarwyddwr Sioe Frenhinol Cymru.

“Rydym yn ymfalchïo ein bod yn ffenest siop i’r diwydiant amaethyddol ac mae arnom eisiau ymestyn hyn i ddathlu’r cyfan sydd gan gefn gwlad Cymru i’w gynnig, yn cynnwys y doniau hynny sy’n cofnodi ac yn cyfleu hanfod pwnc trwy ffurf celfyddyd.

“Fel rhan o ddathliadau ein 100fed sioe mae’n hyfrydwch gennym lansio’r gystadleuaeth gelfyddyd hon i helpu i hyrwyddo celfyddydau, diwylliant a threftadaeth cefn gwlad, yn ogystal â dathlu ein carreg filltir bwysig.”

Bydd y pleidleisio’n cau ar 8 Rhagfyr gyda’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar 17 Rhagfyr 2018.

Felly, peidiwch ag oedi, ewch ati i bleidleisio’n awr: www.cafc.cymru