Partneriaeth newydd yn cynnig cyfleoedd masnachu i fusnesau ‘cychwynnol’

4 Hydref 2018

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni, sy’n digwydd ar 26 a 27 Tachwedd 2018 ar faes y sioe yn Llanelwedd, yn croesawu ‘Marchnad Ffermwyr Gychwynnol’ unigryw ar gyfer 12 o fusnesau bwyd sydd newydd eu sefydlu.

Yn cael ei wneud yn bosibl oherwydd partneriaeth rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’r prosiect Agora, mae’r fenter yn anelu at roi’r cyfle i’r busnesau bach hyn i feithrin hyder a sgiliau manwerthu allweddol trwy raglen o hyfforddiant a chefnogaeth.

Mae’r 12 busnes a ddewiswyd i gymryd rhan yn y Farchnad Ffermwyr Gychwynnol newydd yn Ffair Aeaf eleni yn cynnwys unigolion sydd â dyhead i ddatblygu eu syniad yn fusnes llewyrchus. Bydd pob un o’r 12 yn derbyn hyfforddiant wedi’i dargedu, yn cael ei gyflwyno gan yr arbenigwraig bwyd a diod adnabyddus, Nerys Howell, cyn y Ffair Aeaf, gan eu paratoi ar gyfer eu diwrnod cyntaf o fasnachu yn y ffair.

Bydd gallu profi’r farchnad fel hyn yn galluogi’r busnesau newydd hyn i wneud ymchwil ac ennill y sgiliau a’r hyder i fynd â’u busnes i’r lefel nesaf … fe allant hyd yn oed weld eu hunain yn Neuadd Fwyd Frenhinol Cymru y tro nesaf!

Meddai Sarah James, Pennaeth Datblygu Busnes i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: “Mae Bwyd a Diod mor bwysig i ddyfodol economi Cymru. Fel un o’r ffenestri siop mwyaf ar gyfer cynnyrch Cymreig, mae’r gymdeithas yn gallu cynnig y cyfle newydd ac unigryw hwn fel llwyfan cychwynnol i fusnesau bach dyfu gyda hyder, gan sicrhau bod penderfyniadau deallus yn cael eu gwneud gydag adborth gwerthfawr.

“Mae’n beth dewr dechrau menter newydd, i ddechrau masnachu a chyflwyno’ch cynnyrch i’r cyhoedd. Gyda chefnogaeth gan y gymdeithas ac Agora, rydym yn gobeithio y bydd y fenter yma yn caniatáu i frandiau bwyd a diod Cymreig y dyfodol lwyddo.” ychwanegodd Sarah.

Mae Agora yn brosiect newydd sbon a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth am ddim i fusnesau newydd a bach sy’n cynhyrchu nwyddau wedi eu tyfu, pori a’u creu yng nghanolbarth a de-ddwyrain Cymru.

Meddai Rolant Tomos, Rheolwr Prosiect Agora: “Mae’n bleser mawr gweld y bartneriaeth yma gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Mae tîm Agora wedi bod yn brysur yn y misoedd diwethaf yn annog unigolion a grwpiau i gymryd y naid ac edrychaf ymlaen at weld eu busnesau newydd yn masnachu am y tro cyntaf un – yn wir, mae am fod yn gyffrous iawn iddyn nhw.”  Ychwanegodd: “Mae hi bob amser yn braf gweld syniad gwych yn troi’n fusnes bywyd go iawn, sy’n gweithio. Rwyf yn gobeithio hefyd y bydd y digwyddiad yn ysgogi eraill, ac y byddwn yn cyfarfod entrepreneuriaid bwyd, diod a chrefftau y dyfodol.”

Bydd ymwelwyr â’r Ffair Aeaf yn cael y cyfle i alw heibio a phrynu bwyd, diod ac anrhegion o’r Farchnad Ffermwyr Gychwynnol, wedi’i lleoli y tu allan i brif swyddfa’r gymdeithas, yn ystod dau ddiwrnod y ffair. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fod yn un o’r cyntaf i flasu rhywfaint o’r cynnyrch ag iddo frand Cymreig a fydd ar gynnig yn y dyfodol!

I gael mwy o wybodaeth neu ffurflen gais i wneud cais am le yn y Farchnad Ffermwyr Gychwynnol, ewch i www.cafc.cymru neu www.menterabusnes.co.uk/agora