Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’

26 Medi 2018

Bob blwyddyn, mae gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) sir nawdd benodedig sy’n derbyn y cyfrifoldeb pwysig o hyrwyddo’r gymdeithas a chodi arian i helpu’r elusen i gyflawni ei hamcanion a chynnal a gwella maes y sioe yn Llanelwedd.

Mae grwpiau ymgynghorol y siroedd nawdd wedi’u ffurfio o wirfoddolwyr diwyd, ymroddedig, yn cynnwys llywydd a llysgennad y gymdeithas.

Yn newydd ar gyfer 2020, mae’r gymdeithas wedi datblygu rôl y llysgennad i ymgymryd ag ymagwedd ychydig yn wahanol. Yn agored i ddynion ac i ferched ymgeisio amdani am y tro cyntaf, bydd y rôl yn caniatáu i’r ymgeisydd llwyddiannus ddylanwadu ar waith y gymdeithas yn ogystal â chefnogi’r sir nawdd.

“I aros yn berthnasol i’r gymdeithas ac i sicrhau bod cyfraniad gwerthfawr gan y swydd, mae rôl y llysgennad wedi datblygu’n sylweddol dros y 30 mlynedd ddiwethaf” eglura Helen Williams, cyn-Lysgenhades a chadeirydd presennol pwyllgor Llysgennad CAFC. “Ar gyfer 2020 byddwn yn chwilio am unigolyn ifanc, dynamig, gyda digonedd o egni, a fydd yn gallu dod â’u syniadau eu hunain i’r rôl a meddwl am ffyrdd newydd o hyrwyddo gwaith eu sir nawdd a’r gymdeithas.”

Bydd dod yn llysgennad CAFC yn cyflenwi’r ymgeisydd llwyddiannus â’r fantais ragorol o fod yn gallu rhwydweithio, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol, ynghyd â’r cyfle unigryw i ennill sgiliau amhrisiadwy, yn cynnwys; siarad yn gyhoeddus, hyfforddiant yn y cyfryngau a chyfweld, marchnata a chyfathrebu, rheoli busnes a digwyddiadau, codi arian… i enwi ond ychydig.

Os ydych chi rhwng 21 – 35 mlwydd oed, yn byw o fewn sir nawdd Clwyd a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol tra byddwch yn ennill profiad rhagorol.

Llysgennad CAFC 2020 - Canllawiau Penodi, Rheolau a  Ffurflen Gais


Dylai’r ffurflen gais gael ei chwblhau a’i dychwelyd erbyn 29 Hydref 2018:

Caron Evans
Bennaeth Gweinyddiaeth
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Maes y Sioe, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, Powys. LD2 3SY

neu drwy e-bost caron@rwas.co.uk .

Rhowch y geiriau ‘preifat a chyfrinachol’ ar eich gohebiaeth os gwelwch yn dda.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn mis Tachwedd.