Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

19 Medi 2018

Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd Fferm Crug Glâs ger Tyddewi yn croesawu 59fed Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 22 Medi ar Fferm Crug Glâs, Croesgoch, Tyddewi, SA62 6XX, trwy ganiatâd caredig Mr a Mrs Perkin Evans a’r teulu, bydd pencampwriaethau eleni’n cael eu croesawu gan Gymdeithas Aredig Tyddewi a’r Cylch.

Ar y diwrnod cynhelir cystadlaethau aredig a ffensio ynghyd â 12 o gystadlaethau aredig gyda lle amlwg i ddosbarthiadau dull aredig y byd, dosbarthiadau tras a chlasurol, dosbarthiadau gwrthdroadwy masnachol, dosbarthiadau i nofisiaid ac aredig â cheffylau.

Yn yr adran plygu gwrych, bydd cystadleuaeth ar gyfer Dull Penfro a Morgannwg a dosbarth ar wahân ar gyfer unrhyw ddull arall, ynghyd â dosbarth ffensio â gwifren.

Bydd ymwelwyr yn gallu manteisio hefyd ar y stondinau masnach, gweld yr arddangosfeydd hen beiriannau, tractorau a dyrnu ar waith, cystadleuaeth gwreiddiau a chnydau a lleiniau arddangos.

Pryd:                           Dydd Sadwrn 22 Medi

Ble:                             Fferm Crug Glâs, Croes-goch, Tyddewi, SA62 6XX

Costau:                      Aelodau Cymdeithas Aredig Cymru – am ddim

Oedolion – £10

Rhai dan 16 – am ddim

Mwy o fanylion:        www.welshploughing.com