Effaith Unedau Cwarantin ar Sioeau Amaethyddol

6 Medi 2018

Yn dilyn trafodaeth yng nghynhadledd ASAO Cymru gyda’r Yr Athro Christianne Glossop, Prif Filfeddyg Cymru , mynegwyd  yn glir y byddai rheoliadau newydd Cwarantin yn cael effaith syfrdanol ar Sioeau Amaethyddol.

Gwnaeth Yr Athro Christianne Glossop addo y buasai’n ail edrych ar y rheolau ond nodwyd bod angen tystiolaeth i nodi effaith ar y Sioeau.

Amgaeaf gopi o’r Holiadur rwyf wedi ei pharatoi, byddem yn ddiolchgar petaech yn medru ei lenwi a’i ddanfon yn ôl ataf cyn gynted â phosib. Mi fyddaf yn casglu’r wybodaeth a’i ddanfon at ein Prif Filfeddyg.

Effaith Unedau Cwarantin ar Sioeau Amaethyddol - Holiadur

Llawer o ddiolch am eich cydweithrediad

Mared Rand Jones  
Pennaeth Gweithrediadau / Head of Operations

01982 554418 / 07968 821035
mared@rwas.co.uk