Le Tour de Maldwyn

4 Medi 2018

Yn aml mae bod yn Brif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn golygu llawer mwy nag y byddech yn ei feddwl …

Ar ddydd Sadwrn 8 Medi, bydd ein Prif Weithredwr, Steve Hughson, yn ymgymryd â her flynyddol y Prif Weithredwr am eleni - Le Tour de Maldwyn.

Yn daith lethol o 82 milltir ar gefn beic o amgylch Sir Drefaldwyn, bydd yr her yn codi arian i’w rannu rhwng Bowel Cancer UK a chronfa Sir Nawdd Frenhinol Cymru Sir Drefaldwyn.

Gan ddechrau ym Machynlleth, bydd aelodau o Sir Nawdd Sir Drefaldwyn 2018 yn ymuno â Steve i feicio drwy Drefeglwys, Y Drenewydd, Aberriw, Y Trallwng, Llansantffraid, Llanfyllin cyn dychwelyd tuag at Lanerfyl - pentref cartref llywydd y gymdeithas eleni, Tom Tudor.

 

Gyda’r nod o gwblhau’r reid galed mewn llai na 10 awr, bydd y beicwyr dewr yn gorfod dioddef dros 6560 troedfedd (2000m) o ddringo trwy’r daith i gyd, gyda’r mwyafrif llethol ohono yn yr 20 milltir gyntaf.

Erbyn yr amser y byddant yn cyrraedd y llinell derfyn, bydd Steve a gweddill tîm beicio Sir Drefaldwyn yn cael eu gwobrwyo gyda barbeciw haeddiannol iawn gan y teulu Tudor.

“Mae’r ymdrechion enfawr y mae’r siroedd nawdd yn eu gwneud bob blwyddyn yn syfrdanol! Rydym bob amser yn rhyfeddu at sut mae’r pwyllgorau hyn yn rhoi o’u hamser i weithio’n ddiflino i godi arian at y gymdeithas ac elusennau gwerth chweil eraill. Heb eu help ni fyddem yn gallu gwneud y gwelliannau i faes y sioe – eleni mae Sir Drefaldwyn yn codi arian i’w roi tuag at gyfleusterau ar y safle ar gyfer ein haelodau ifanc.” eglura Steve.

“Trwy ymgymryd â’r her flynyddol yma rwyf yn gallu dweud ‘diolch’ personol am ymdrechion codi arian y sir nawdd, yr un pryd â chodi fy nawdd fy hun i gyfrannu at eu cyfanswm.”

I noddi Steve, ewch i https://www.justgiving.com/crowdfunding/stevehughson