Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?

29 Mehefin 2018

Pa un a ydych yn croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda chyfeillion a theulu neu ond yn dymuno treulio diwrnod yn y sioe mewn steil, mae gennym y pecyn lletygarwch perffaith ar eich cyfer.

Yn cael ei noddi gan Brewin Dolphin, mae ein Lolfa 1904 Lounge i Bobl Bwysig Iawn wedi’i lleoli nesaf at y prif gylch ac mae’n cynnig llecyn bach cysurus a thawel ynghanol bwrlwm a bri Sioe Frenhinol Cymru, ac mae’n ganolfan ddelfrydol at eich defnydd yn ystod y diwrnod.

Ynghyd â WiFi am ddim, ystafell gotiau rhad ac am ddim, seddi esmwyth, sgriniau teledu yn dangos darnau o ffilm o’r sioe (fel nad ydych yn colli dim) a defnydd o’r caffi a’r bar â thrwydded lawn wedi’i neilltuo i chi yn unig i brynu lluniaeth ychwanegol, mae Lolfa 1904 Lounge yn cynnig y lle perffaith i orffwys eich traed blinedig ac i fwynhau bwyd a diod blasus mewn steil.

Dewiswch naill ai becyn lletygarwch diwrnod llawn, sy’n cynnwys lluniaeth bore, diodydd cyn cinio, cinio pedwar cwrs, te prynhawn a’r defnydd o gyfleusterau Lolfa 1904 Lounge drwy’r dydd, neu fe allech ddewis y Te Prynhawn hunanfaldodus wrth Ochr y Cylch, a fydd yn rhoi ichi ddefnydd o’r holl gyfleusterau o 4 y pnawn, a mwynhau golygfeydd y prif gylch tra byddwch yn sipian eich gwydraid o Prosecco oer ac yn estyn at a gwledda ar de prynhawn blasus.

Mae pob un ohonom yn hoff o ddiwrnod allan yn y sioe, ac rydym yn gwybod mai un o’r prif resymau yr ydych i gyd yn mwynhau dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn yw am eich bod yn cael cyfarfod ffrindiau a meithrin cysylltiadau gwych… felly pam na wnewch chi hynny mewn steil eleni?

I gael mwy o wybodaeth am ein pecynnau lletygarwch, gweler ein gwefan www.cafc.cymru neu ffoniwch ni ar 01982 553683 os gwelwch yn dda.

Yn brif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, bydd Sioe Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar 23 - 26 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Ynghyd â’r miloedd o dda byw ar ddangos a’r siopa gwych, mae’r sioe’n cynnig rhywbeth i ddiddori pawb trwy’i hamrywiaeth eang o weithgareddau, yn cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, bwyd a diod a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd cyffrous.

Mae e-docynnau pris gostyngol ar gael ar-lein yn awr: www.cafc.cymru