Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru

7 Mehefin 2018

 

Gyda’r wlad yn dal i fod uwch ben ei digon yn sgîl y Briodas Frenhinol, mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth ‘Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru’ ein hunain yn ystod Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf (23 – 26 Gorffennaf).

A oes gennych briodas ar y gweill? Byddai hwn yn gyfle perffaith i ddysgu sut i drefnu blodau priodas ac i ennill tusw priodas wedi’i gynllunio a’i drefnu gan y gwerthwr blodau arobryn o fri, Jonathan Lloyd-Davies.

Wedi’i chynllunio a’i noddi gan Jonathan o Jonathan’s Flowers, mae’r gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal yn y Babell Garddwriaeth ar ddydd Mawrth (24 Gorffennaf) y sioe, yn agored i unrhyw un sydd heb gystadlu o’r blaen yn adran gosod blodau Sioe Frenhinol Cymru neu’r Ffair Aeaf, ac sydd â diddordeb mewn dysgu sut i drefnu blodau ar gyfer priodas sydd i ddod.

Does dim angen i’r cystadleuwyr fod ag unrhyw brofiad blaenorol (dim aelodau NAFAS), ni fydd dim tâl cystadlu a bydd yr holl ddeunyddiau’n cael eu darparu. Ond brysiwch, rhaid i geisiadau gael eu gwneud ymlaen llaw gan fod lleoedd yn brin.

Bydd y gystadleuaeth yn dilyn llinellau’r rhaglen ‘Great British Bake Off’ boblogaidd, gyda’r cystadleuwyr, yn yr achos hwn, yn cael eu dysgu’n gyntaf i drefnu blodau twll botwm math priodas yn dringar, gyda’r cystadleuwyr llwyddiannus yn mynd yn eu blaen i’r rownd nesaf i greu tusw priodasol prydferth dan lygad wyliadwrus Jonathan.

 

Sefydlodd Jonathan ei fusnes, Jonathan’s Flowers (www.jonathansflowers.co.uk), yn ôl yn 1993 ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ddarparu gwasanaeth gwerthu blodau ysbrydoledig a phersonol i Dde Cymru a thu hwnt. Gan arbenigo mewn dyluniadau blodau ar gyfer priodasau a chleientiaid corfforaethol, mae gyda Jonathan restr drawiadol o gleientiaid hapus, yn cynnwys Catherine Zeta Jones, Bonnie Tyler, gwestai blaenllaw yng Nghaerdydd ac yn Abertawe, Glorious Goodwood, Royal Ascot a Chlwb Golff Wentworth, i enwi ond ychydig.

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un yn unig o’r strafagansas blodau y dewch o hyd iddynt yn y Babell Garddwriaeth yn Sioe Frenhinol Cymru. Yn llawn hyd yr ymylon o ffrwythau, llysiau, arddangosfeydd gosod blodau, blodau wedi’u torri, blodau pot, bocsys ffenestri a chynwysyddion planhigion, cystadleuaeth whilber/berfa addurnedig i blant, arddangosiadau, amser holi ac ateb garddwyr, a Sioe Fêl Genedlaethol Cymru, ymhlith mwyniannau eraill… mae’n bendant yn werth ymweliad!

I gael mwy o fanylion a ffurflenni cais ar gyfer ‘Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru’, cysylltwch â: 01982 554409 / amanda@rwas.co.uk os gwelwch yn dda.

Yn brif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, bydd Sioe Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar 23 - 26 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Ynghyd â’r miloedd o dda byw ar ddangos a’r siopa gwych, mae’r sioe’n cynnig rhywbeth i ddiddori pawb trwy’i hamrywiaeth eang o weithgareddau, yn cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, bwyd a diod a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd cyffrous.

Mae e-docynnau pris gostyngol ar gael ar-lein yn awr: www.cafc.cymru