Dathliadau’r Briodas Frenhinol yn yr Ŵyl Wanwyn

24 Ebrill 2018

Credwch neu beidio, ar benwythnos 19 ac 20 Mai nid Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru fydd yr unig ddathliad Brenhinol sy’n digwydd...

Sut bynnag, i’r rheini ohonoch na fydd yn derbyn gwahoddiad i briodas Harry a Meghan, bydd digonedd o ddathliadau’r briodas Frenhinol yn yr ŵyl ar ddydd Sadwrn 19 Mai, i bawb gymryd rhan ynddyn nhw.

Nid yn unig y bydd gennym sgriniau teledu yn frith o gwmpas safle’r ŵyl fel nad ydych yn colli dim o’r hyn sy’n digwydd yn y briodas frenhinol, ond byddwn hefyd yn cynnal  cystadlaethau hwyliog ag iddynt thema priodas i’r teulu cyfan gymryd rhan ynddyn nhw.

Tywysog a Thywysoges Brenhinol Cymru wedi’u Gwisgo Orau

Rydym yn annog pob plentyn i fod yn greadigol ac i ddod draw i’r ŵyl ar ddydd Sadwrn 19 Mai wedi’u gwisgo fel tywysog neu dywysoges, ble byddant i gyd yn cael eu gwahodd i ymuno yn y gemau parti a’r beirniadu ‘wedi’u gwisgo orau’ yn y bandstand am 2 y pnawn.

Bydd gwobr arbennig ar gyfer y bachgen a’r ferch sydd wedi’u gwisgo orau, yn cynnwys seremoni goroni i dderbyn coron a thiara ac i gael eu cyhoeddi’n swyddogol yn Frenin a Brenhines swyddogol yr Ŵyl Wanwyn am weddill y diwrnod.

Bydd pob plentyn sy’n cymryd rhan yn derbyn bag parti priodas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i fynd adref gyda nhw.

Y penwisg priodas mwyaf trawiadol

Ond nid dyna’r cyfan, gall y rhai yn eu hoed a’u hamser ymuno hefyd!

Yn yr un parti (yn y bandstand am 2 y pnawn) byddwn yn dyfarnu gwobrau arbennig i’r  oedolion sy’n gwisgo’r penwisg priodas gorau. Felly tynnwch eich hetiau silc a’ch ffasinetors allan eto ac ymunwch yn hwyl y briodas!

Bydd oedolion moesgar, sy’n cymryd rhan, yn derbyn ffafr briodas arbennig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i fynd adref.

“Roedd y Briodas Frenhinol sydd ar ddod bob amser yn mynd i wrthdaro â rhywbeth, ac rydym yn teimlo’n freintiedig iawn fod y cwpl hapus wedi dewis penwythnos Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, sy’n benwythnos fawr ei bri, i gynnal eu priodas.” medd Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl Wanwyn.

“Mae’n amlwg yn benwythnos poblogaidd iawn gyda llawer i edrych ymlaen ato, ac rydym yn cynnwys dathliadau’r briodas Frenhinol yng nghynlluniau’r Ŵyl Wanwyn.

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu oedolion trwsiadus a llawer o Dywysogion a Thywysogesau Brenhinol Cymru i’n parti priodas yn y bandstand ar ddydd Sadwrn 19 Mai, am 2 y pnawn.”

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad penwythnos o hyd anhygoel o dyddynnu a bywyd gwledig, ac yn llawn dop o bethau diddorol i’w gweld, bwyd a diod hynod flasus, cerddoriaeth fyw, chwaraeon gwledig, da byw, siopa, arddangosiadau a gweithgareddau hwyliog i roi cynnig arnynt, mae’r ŵyl yn addo bod yn ddiwrnod allan perffaith i bawb.

Cofiwch, mae pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM!  I gael mwy o wybodaeth ac i brynu’ch e-docyn pris gostyngedig, ewch i www.cafc.cymru