Llawer i’w weld a’i wneud yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

10 Ebrill 2018

Mae prif gylch Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru bob amser yn ferw o brysurdeb, ac eleni mae hyd yn oed yn fwy yn mynd ymlaen i fynychwyr yr ŵyl ei wylio a’i fwynhau.

Trwy gydol y penwythnos, a rhwng y neidio ceffylau a’r dosbarthiadau ceffylau hela yn gweithio, bydd y prif gylch yn orlawn o sioeau ac arddangosiadau difyr.

Yn ôl ar gais y cyhoedd, bydd camp farchogol gyffrous a llawn mynd sgrialu-rasio ymhlith yr atyniadau ym mhrif gylch yr ŵyl yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni.

Yr ornest sgrialu-yrru gyntaf yn nhymor Cymdeithas y Gyrwyr Sgrialu, mae’r gamp gyffrous yma’n gwneud i’r tyrfaoedd ebychu a bloeddio cymeradwyaeth wrth i barau o ferlod sy’n tynnu cerbydau rasio wedi’u hadeiladu’n arbennig wau eu ffordd drwy gyfres o rwystrau ar gyflymder pendramwnwgl. Wrth i’r gyrwyr annog eu merlod yn eu blaen i sicrhau’r amser cyflymaf, mae’u marchweision yn brwydro i gadw’r cerbydau rhag dymchwelyd.

Bydd daliwr record y byd, James Dylan a’i dîm o feicwyr rhyfeddol o dalentog yn cadw’r gwylwyr ar flaenau’u traed hefyd trwy berfformio’u styntiau beiciau modur anhygoel. Gyda’u sylwebaeth ddifyr a’u lefel uchel o sgil bydd Stuntworld Motorcycle Stunt Show James Dylan yn eich cadw’n ddiddan wrth ichi wylio’n syfrdan.

Bob amser yn ffefryn cadarn gyda’r ymwelwyr, bydd Meirion Owen a’i Gwac Pac enwog yn ymuno â ni yn yr wyl eleni. Yn cyfuno sgiliau ei gŵn defaid deheuig gyda hwyaid Indian Runner digywliydd ni ddylid methu’r sioe ddoniol a hynod o ddifyr. Bydd plant ac oedolion fel ei gilydd wedi’u gwefreiddio trwy gydol yr arddangosfa a byddant wrth eu bodd yn cael y cyfle i neidio i mewn i’r cylch ac ymuno yn y sioe.

Bydd ymwelwyr yn gallu gwylio’n syfrdan hefyd wrth i dîm Arddangos Cŵn Adara’r BASC arddangos talentau’r trafodwyr medrus a’r cŵn deheuig. Mae’r arddangosfa wedi’i chymhwyso i ddangos i’r ymwelwyr sut y gall unrhyw un hyfforddi ci, o gael amser ac amynedd, gyda llawer o awgrymiadau a thips i fynd â nhw adref a’u rhoi ar waith gyda’n cŵn ein hunain.

Byddwch yn cael cyfle hefyd i wylio gêm dra chaethiwus o Golff Troed, chwiw newydd sy’n ysgubo trwy’r wlad ac sy’n cyfuno’r gorau o bêl-droed a golff, dwy o’r campau mwyaf poblogaidd yn y byd. Nod y gêm yw cael y bêl i mewn i’r twll gan ddefnyddio’ch traed yn unig yn y nifer lleiaf posibl o ergydion.

Yn gwbl newydd ar gyfer eleni, bydd prif gylch yr ŵyl yn cynnal cystadleuaeth tynnu rhaff bythol-boblogaidd hefyd, ynghyd ag arddangosfa drawiadol o’r enw Gŵyl Land Rovers Cymru. Wedi’i ffurfio o glybiau Land Rover Cymru, bydd yn arddangos nifer fawr o  gerbydau, yn amrywio o fodelau o dras i’r cerbydau tra addasedig a ddefnyddir mewn gweithgareddau rhoi prawf ar wytnwch y dyddiau hyn.

Mae prif gylch Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru bob amser yn ferw o weithgaredd, ac eleni mae hyd yn oed yn fwy yn mynd ymlaen i fynychwyr yr ŵyl ei wylio a’i fwynhau.

“Rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu diwrnod allan llawn a chyffrous i’r teulu cyfan yma yn yr Ŵyl Wanwyn” medd Kay Spencer, Cyfarwyddwr yr Ŵyl. “Nid yn unig y mae’n werth eich arian rhagorol, gyda phlant 16 ac iau yn cael mynediad am ddim, ond mae yna hefyd raglen orlawn o weithdai, gweithgareddau i roi cynnig arnynt a phethau diddorol i’w gweld a’u gwneud tra byddwch yma.

“Mae gofalu bod y tyrfaoedd yn cael eu cadw’n ddiddan a bod ganddynt rywbeth i edrych ymlaen ato gydol y dydd yn bwysig iawn inni ac rydym wrth ein bodd fod prif gylch yr ŵyl am fod yn llawn mynd trwy gydol y penwythnos.”

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 19 ac 20 Mai ac mae’n ddathliad penwythnos o hyd anhygoel o dyddynnu a bywyd gwledig.

Ynghyd â phopeth yn ymwneud â ‘bwyd’ mae’r ŵyl yn llawn dop o bethau diddorol i’w gweld a’u gwneud, cerddoriaeth fyw, chwaraeon gwledig, da byw, cystadlaethau, siopa, arddangosiadau a gweithgareddau hwyliog i roi cynnig arnynt… y diwrnod allan perffaith i bawb.

Cofiwch, mae pob plentyn dan 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM!  I gael mwy o wybodaeth ac i brynu’ch e-docyn pris gostyngedig, ewch i www.cafc.cymru