Y ‘Bake Off’ yn dod i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

28 Mawrth 2018

Gall ymwelwyr â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru ar ddydd Sul 20 Mai ddisgwyl danteithion melys gan ffefrynnau’r Great British Bake Off: Val Stones a Louise Williams.

Yn ymweld â’r Ŵyl Wanwyn am y tro cyntaf, bydd Val a Louise yn y neuadd fwyd yn synnu’r dyrfa gyda’u medr pobi, gan basio’u tips coginio gorau ymlaen a rhannu samplau blasu.

Ymunwch â’r ddeuawd coginio ar gyfer arddangosiad coginio a chyfle i ofyn iddynt am y gyfrinach i osgoi’r gwaelod gwlyb bondigrybwyll yn ystod sesiwn holi ac ateb dethol. Pam na ddewch chi a’ch llyfr Bake Off iddyn nhw ei arwyddo tra byddan nhw yma!

Yn ogystal â phâr y Bake Off, mae gan y gegin arddangos brysur yn y neuadd fwyd raglen lawn o arddangosfeydd coginio helgig gan sieffs poblogaidd y BASC gydol y penwythnos.

Bydd ffefrynnau’r Great British Bake Off, Val Stones a Louise Williams, yn yr Ŵyl Wanwyn ar ddydd Sul 20 Mai.

Bob amser yn atyniad poblogaidd i ymwelwyr ag unrhyw un o ddigwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, dyw’r neuadd fwyd yn yr Ŵyl Wanwyn ddim yn eithriad. Yn orlawn o gynhyrchwyr o bob cwr o Gymru a siroedd y gororau, byddwch yn gallu cael cyflenwad o bob math o ddanteithion artisan, o’ch hoff ddiod i deisennau blasus, cawsiau  i faldodi’ch hun yn foethus i brydau archwaethus a phopeth yn y canol.

Yn anhepgor i selogion bwyd, mae’r ŵyl yn ymfalchïo hefyd mewn ardal fwyd a diod brysur, ble mae ymwelwyr yn gallu mwynhau awyrgylch yr ŵyl trwy flasu bwyd stryd blasus tra byddan nhw’n gwrando ar gerddoriaeth fyw ragorol. Cofiwch fod yr ardal yma ar agor tan yn hwyr ar y dydd Sadwrn, felly dewch â’ch ffrindiau a dod i fwynhau noson o fwyd a diod.

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu Val a Louise i’r Ŵyl Wanwyn eleni” medd Fred Slater, Cadeirydd Pwyllgor Trefnu’r Ŵyl Wanwyn. “Mae bwyd a diod yn chwarae rhan enfawr yn unrhyw un o ddigwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac mae’n un o’r prif resymau pam bod ein hymwelwyr yn dod.

“Roedd y pâr carismatig yn ffefrynnau cadarn gyda gwylwyr y Bake Off ac rydym yn sicr eu bod am fod yn llwyddiant mawr gyda mynychwyr lwcus yr ŵyl ym mis Mai”.

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 19 a 20 Mai ac mae’n ddathliad penwythnos o hyd anhygoel o dyddynnu a bywyd gwledig.

Ynghyd â phopeth yn ymwneud â ‘bwyd’ mae’r ŵyl yn llawn dop o bethau diddorol i’w gweld a’u gwneud, cerddoriaeth fyw, chwaraeon gwledig, da byw, cystadlaethau, siopa, arddangosiadau a gweithgareddau hwyliog i roi cynnig arnynt… y diwrnod allan perffaith i bawb.

Cofiwch, mae pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM!  I gael mwy o wybodaeth ac i brynu’ch e-docyn pris gostyngedig, ewch i www.cafc.cymru