Wrth eich bodd â Land Rovers? Yna byddwch wrth eich bodd â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni…

22 Mawrth 2018

Mae trît yn disgwyl selogion y Land Rover yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni.

Yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 19 a 20 Mai 2018, mae’r ŵyl yn gweithio’n gynhyrfus gyda Chlwb Land Rover De Cymru (SWLRC) i gynnal am y tro cyntaf un Ŵyl Land Rovers Cymru, i nodi 70fed pen blwydd lansiad y Land Rover.

Yn rhan enfawr o fywydau llawer o bobl er 1948, mae’r Land Rover wedi’i defnyddio gan Ei Mawrhydi’r Frenhines, Churchill, Bond, Lara Croft, Steve McQueen, Ben Fogle, Marilyn Monroe, Lluoedd Arfog Prydain, ffermwyr a llawer un arall.

Bydd Gŵyl Land Rovers Cymru yn dathlu treftadaeth y gwneuthuriad ac yn rhoi lle amlwg i ddetholiad eang o gerbydau sy’n cwmpasu hanes hir ac amrywiol y Land Rover, yn amrywio o fodelau o dras i’r cerbydau newydd tra addasedig sydd ar gael heddiw.

 

 

Bydd Gŵyl Land Rovers Cymru yn yr Ŵyl Wanwyn yn rhoi lle amlwg i ddetholiad eang o gerbydau sy’n cwmpasu hanes hir ac amrywiol y Land Rover.

Photo credit: A Kendall / Shenstone Photography

Yn ogystal ag arddangosfa statig o lawer o gerbydau diddorol a’r cyfle i sgwrsio ag aelodau Clwb Land Rover De Cymru, perchnogion Land Rovers a chyd-selogion, byddwch hefyd yn gallu mwynhau parêd o’r cerbydau yn y cylch brynhawn Sadwrn am 5.15pm, yn gyflawn â sylwebaeth ryngweithiol a difyr.

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad penwythnos o hyd anhygoel o dyddynnu a bywyd gwledig, ac yn llawn dop o bethau diddorol i’w gweld, bwyd a diod hynod flasus, cerddoriaeth fyw, chwaraeon gwledig, da byw, siopa, arddangosiadau a gweithgareddau hwyliog i roi cynnig arnynt, mae’r ŵyl yn addo bod yn ddiwrnod allan perffaith i bawb.

I gael mwy o wybodaeth ac i brynu’ch e-docyn pris gostyngedig, ewch i www.cafc.cymru