Blwyddyn sir nawdd Sir Gâr yn dod i ben

11 Rhagfyr 2017

Mae blwyddyn nawdd dra llwyddiannus Sir Gâr wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd ddod i’w derfyn yng nghyfarfod Cyngor blynyddol y Gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr.

Dan arweiniad medrus y Llywydd, Brian Jones, mae Sir Gâr wedi cael blwyddyn sy’n torri sawl record mewn mwy nag un ffordd. Mynegodd David Lewis, Cadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, ei ddiolchgarwch i dîm Sir Gâr; “Hoffwn ddiolch i Brian, Helen a Thîm cyfan Sir Gâr a’u llongyfarch ar eu brwdfrydedd, eu hegni a’u hymroddiad arbennig trwy gydol eu tymor fel Sir Nawdd.

“Maen nhw wedi torri sawl record byd, wedi cynnal ymhell dros 150 o ddigwyddiadau, wedi cyflwyno’r Digwyddiad Dom a Phridd newydd, ond yn bennaf oll wedi cael llawer o hwyl. Mae’n bleser arbennig nodi eu bod hefyd wedi codi dros £30,000 at achosion da eraill, megis Canser y Prostad a Chanser y Fron, ymhlith eraill, yn enw’r Gymdeithas.”

Cynigiodd Is-Gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Sir Gâr, Meirion Owen a Chadeirydd Pwyllgor Merched Sir Gâr, Sharon Richards, bleidlais o ddiolch i Lywydd 2017, Brian Jones wrth iddo ymddeol ac i Lysgenhades 2017, Georgina Cornock-Evans, yn eu tro. 

Tîm Sir Gâr yn cyflwyno’u siec derfynol yng nghyfarfod y Cyngor yr wythnos ddiwethaf.

Gyda’i gilydd, a gyda gweddill tîm Sir Gâr, mae Brian, Georgina a’u teuluoedd wedi cael dwy flynedd lwyddiannus iawn yn codi arian at brosiect ceffylau’r Gymdeithas. Gyda’r adnoddau sydd wedi’u buddsoddi yn y prosiect yn barod o Flwyddyn Nawdd Gwent yn 2015, mae gwaith ar brosiect y ceffylau’n mynd rhagddo o ddifrif yn barod. Gyda dros 3,000 o geffylau’n cystadlu yn Sioe Frenhinol Cymru, ynghyd â chryfder adrannau’r ceffylau yn y Ffair Aeaf a’r Ŵyl Wanwyn a’r arwerthiannau ceffylau, mae’r Gymdeithas yn deall yn llwyr bwysigrwydd y ceffylau ac rydym wrth ein bodd, gyda chefnogaeth barhaol gan Sir Gâr, fod y prosiect i wella ansawdd cyfleusterau’r ceffylau ar faes y sioe yn gallu parhau.

“Rwyf yn credu’n wir fod yr ymdrechion a wnaethom dros y ddwy flynedd ddiwethaf nid yn unig ar gyfer Sir Gâr, ond ar gyfer Cymru gyfan hefyd” meddai Brian wrth iddo ddiolch i’w dîm am eu gwaith caled, eu teyrngarwch a’u caredigrwydd.

Gyda’i gilydd i gyd mae dwy flynedd o waith caled wedi arwain at y sir nawdd yn codi’r swm trawiadol o £521,000.

Yn dilyn camre Sir Nawdd Sir Gâr yn 2017, tro Sir Drefaldwyn yw hi yn awr i dderbyn y fantell ar gyfer y flwyddyn ar ddod yn 2018.