Arloeswr y diwydiant cig Cymreig i agor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

9 Tachwedd 2017

Gyda dim ond ychydig dros fis i fynd hyd nes bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw gwych, mae’r paratoadau blynyddol at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn dda.

Bydd Ffair Aeaf eleni’n cael ei chynnal ar ddydd Llun 27 a dydd Mawrth 28 Tachwedd.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 a dim ond yn ddigwyddiad undydd cymharol fach yn wreiddiol, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain.

Gyda thros 1,300 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ogystal â thros 180 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas ŵyn a thros £25,000 mewn arian gwobrwyo ar gynnig, mae’r gwobrau arobryn yn barod ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau.

Bydd Ffair eleni’n cael ei hagor yn swyddogol gan Mr Oriel Jones, gyda chymorth ei ŵyr, Mr Shaun Jones.

Oriel Jones (chwith) gyda’i fab, Barrie a’i ŵyr, Shaun.
Llun wedi’i gymryd o www.orieljones.co.uk – ffermio a bwtsiera Cymreig traddodiadol am bedair cenhedlaeth

Ar ôl cael ei eni yn Llangeitho yn 1930, treuliodd Oriel ei blentyndod cynnar yn Llundain, gan ddychwelyd i fferm ei ewythr Jac yn Llanybydder pan gychwynnodd y rhyfel. Yma y dechreuodd ei ddiddordeb mewn bwtsieriaeth a ffermio.

Yn 21 oed, dechreuodd Oriel ei rownd gig ei hun a dechrau delio mewn da byw. Yna fe brynodd dyddyn ar gwr y pentref, ble dechreuodd gigyddio anifeiliaid yn yr hen ysgubor, gan gyflenwi siopau cigyddion lleol. Symudodd ymlaen wedyn i gyflenwi marchnad Smithfield, Llundain â’r cynnyrch Cymreig gorau.

Yn 1978 cwblhawyd lladd-dy pwrpasol newydd a chaniatawyd trwydded allforio deng mlynedd yn ddiweddarach. Erbyn diwedd yr 80au roedd y gwaith yn prosesu mwy na 5000 o ŵyn y dydd. Yn 2001 prynwyd Oriel Jones a’i Fab Cyf gan Dunbia.

Serch hynny, mae Oriel wedi aros yn rheng flaen amaethyddiaeth Cymru ac mae’n falch o fod yn rhan o ddiwydiant mor fawr ei fri, gan ddal swyddi megis Cadeirydd Ffederasiwn y Cyfanwerthwyr Cig Ffres, Cadeirydd Cyngor Dosbarth Caerfyrddin, Cymrawd o Gyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Mae Oriel wedi derbyn yr MBE am ei wasanaeth i amaethyddiaeth hefyd.

Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal i fyny’r grisiau yn y Pafiliwn Rhyngwladol am 10.30 y bore ar ddydd Llun 27 Tachwedd.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol byddir yn cyflwyno Gwobr Goffa John Gittins 2017, Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen CAFC 2017, Gwobr Ysgoloriaeth Ffermio CAFC/Nuffield 2017 a’r Gystadleuaeth Celf a Dylunio i Blant (enillydd dylunio cerdyn Nadolig 2017).

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau bydd y ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau Nadoligaidd, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr am ddim ac arddangosfa dân gwyllt ar y nos Lun.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu mae’r cynhyrchwyr bwyd Cymreig gorau un yn arddangos eu nwyddau a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Prynwch eich e-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru