Cystadlaethau newydd yn Neuadd Garcas y Ffair Aeaf 2017

18 Hydref 2017

Cystadlaethau newydd yn Neuadd Garcas y Ffair Aeaf 2017

Yn galw cigyddion, ffermwyr, siopau fferm, cynhyrchwyr a selogion bwyd Cymreig i gyd… mae gennym gystadleuaeth newydd gyffrous yn digwydd yn Ffair Aeaf eleni.

Gyda chynigion yn cyrraedd a pharatoadau’n cael eu gwneud yma ar faes y sioe, rydym yn dechrau meddwl am y cystadlaethau lawer sydd gennym, o’r traddodiadol i’r newydd.

Yn y neuadd garcas eleni mae gennym ddau ddosbarth Hamper Cig newydd a chyffrous i arddangos y cynnyrch Cymreig gorau un.

Bydd y cystadlaethau’n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth 28 Tachwedd. Y dosbarth cyntaf ydy Hamper Cig Nadolig Cymreig Ffres a fydd yn addas ar gyfer dathliadau’r Nadolig. Yr ail ydy Hamper Cig Brecwast Cymreig Ffres, i gynnwys selsig amrywiol flasau, cig moch cartref a chynhyrchion ychwanegol sydd heb fod yn gig. Rhaid i’r ddwy hamper fod wedi’u ffurfio o gig Cymreig heb ei goginio a chynhyrchion cig Cymreig sy’n gwbl olrheiniadwy.

Bydd yr hamperi’n cael eu beirniadu gan Ddarpar Lywydd Sioe Frenhinol Cymru 2018, Mr a Mrs Tom Tudor, yn seiliedig ar eu hansawdd, amrywiaeth, golwg a chyflwyniad. Yn dilyn hynny, bydd yr holl gynigion yn cael eu gwerthu i’r cynigydd uchaf yn yr arwerthiant, yn dechrau am 12.30pm y pnawn hwnnw.

Peidiwch â cholli’r cyfle anhygoel hwn i arddangos eich cynnyrch a hyrwyddo’ch busnes yn Ffair Aeaf eleni.

Mae cynigion ar gyfer y gystadleuaeth hamper cig yn cau ar y 3ydd o Dachwedd 2017, i gael manylion llawn a chopi o’r atodlen gweler www.cafc.cymru.