Cneifwyr Cymraeg yn gosod record newydd

16 Hydref 2017

Gan chwifio’r faner dros ffermio Cymru, mae dau gneifiwr gwellau arbennig o Gymru, Gareth Pennant Owen a Clive Hamer, wedi dod yn bencampwyr drwy osod record Brydeinig ar gyfer ‘Cneifio ŵyn â gwellau ar ddau safle am naw awr’.

Gan ddechrau am 5 o’r gloch fore Sadwrn, 30ain o Fedi ar Fernhill Farm, Gwlad yr Haf cefnogwyd yr ymdrech am y record gan Fwrdd Gwlân Prydain. Rhyngddynt, fe wnaethant gneifio 397 o ŵyn, gyda chyfartaledd o 44 yr awr. Mae Gareth wedi ychwanegu at y llwyddiant hwn hefyd trwy ennill y teitl un gwellau, gan gneifio cyfanswm o 202 ei hun.

Mae Gareth a Clive ill dau’n aelodau gweithgar o Bwyllgor Cneifio Sioe Frenhinol Cymru, yn ogystal â’u bod yn cystadlu mewn cystadlaethau cneifio yn rheolaidd. Yn ffarmwr defaid o Barc Cenedlaethol Eryri, dechreuodd cariad Gareth at gneifio â gwellau yn bymtheg oed ac mae o wedi cystadlu dros Gymru ac wedi cneifio o amgylch y byd, tra bod Clive yn ffarmwr yng Nghwm Elan, ardal Rhaeadr Gwy ac mae’n cneifio’n fasnachol yma yn y Deyrnas Unedig ac yn Seland Newydd.

Llun trwy caredigrwydd y British Wool: Gareth Pennant Owen (chwith) a Clive Hamer (dde).

Llongyfarchodd cyn-reolwr Tîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru, Martyn David, y ddau ddyn ar eu camp ‘Roedd bod yn dyst i Gareth a Clive yn dod yn bencampwyr yn ffantastig. Mae’n eu rhoi nhw yno ymhlith y cneifwyr gorau un yn y byd.’

‘Mae Cymru gyfan yn falch iawn o’r hyn yr ydych wedi’i wneud dros gneifio â gwellau yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig.’ 

‘Ar ran Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, hoffem ddweud llongyfarchiadau mawr iawn wrth Gareth a Clive’ ychwanegodd Steve Meredith, Cadeirydd Pwyllgor Cneifio’r Gymdeithas.

‘Mae cynhyrchu gwlân yn chwarae rhan hollbwysig yn niwydiant amaeth Cymru ac rydym wedi gweld cynnydd ym mhoblogrwydd cneifio â gwellau traddodiadol yn y blynyddoedd diwethaf.

‘Mae Gareth a Clive nid yn unig wedi gosod record, ond maen nhw hefyd wedi gosod safon newydd y gall eraill ddyheu am ei chyrraedd.’