Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones wedi’i gyhoeddi

24 Gorffennaf 2017

Fel anrhydedd bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae Gwobr Goffa Syr Bryner Jones Memorial Award yn cael ei chwennych yn fawr bob blwyddyn.

Mae enillydd gwobr eleni wedi’i gadw’n gyfrinach tan heddiw, (dydd Llun 24 Gorffennaf), diwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru, gan greu ymdeimlad go iawn o gyffro a disgwyliad sy’n addas i wobr mor glodfawr.

Wedi’i dyfarnu eleni i’r sawl yng Nghymru sydd wedi gwneud, ac sy’n parhau i wneud cyfraniad arbennig at y Diwydiant Llaeth yng Nghymru.

Gyda phob un o’r pedwar a gyrhaeddodd y rhestr fer a’u teuluoedd yn aros yn eiddgar i glywed pwy oedd wedi ennill, cyhoeddodd cadeirydd cyngor y gymdeithas, Mr David Lewis mai enillydd Gwobr Syr  Bryner Jones 2017 yw Mr Laurence R Harris o Ffosyficer, Aber-cuch, Boncath, Sir Benfro.

Ers cymryd y fferm deuluol drosodd yn 1975, mae Mr Harris a’i wraig wedi datblygu busnes llaeth teuluol mawr.  Maen nhw bellach yn ffermio cyfanswm o 3,000 o erwau yn organig gyda 650 o fuchod llaeth, stoc ifanc, gwartheg bîff o deirw Henffordd a faged gartref a diadell ddefaid o 2,000.

Yn 2002 symudodd y busnes i mewn i brosesu llaeth dan gontract a diodydd llaeth arbenigol yn cael eu gwerthu mewn pecynnau cyfleus, dan yr enw cynnyrch Daioni.  Gwerthir y llaeth drwodd i Gwmni Cydweithredol OMSCO (The Organic Milk Suppliers Co-Operative) ble bu Mr Harris yn aelod er 2002. Mae cynhyrchion Daioni yn frand sy’n cael ei adnabod ledled y byd. Gwerthir cynhyrchion llaeth organig UHT Daioni ar gyfer coffi mewn siopau Pret a Manger yn Hong Kong ac fe’i cyflwynwyd yn ddiweddar ym mhob Siop Goffi Pret a Manger yn Ffrainc. 

Yn wreiddiol, roedd holl brosesu’r llaeth UHT yn cael ei wneud yng Nghymru, ond er 2015 mae prosesu a pharatoi cynnyrch UHT Daioni yn digwydd bellach trwy ddefnyddio llaeth o gyflenwadau organig OMSCO yn Crediton, Dyfnaint. Canlyniad yr holl ddatblygu hwn yw system fusnes gyda Trioni Ltd, y cwmni rheolaethol gyda Mr Harris yn Gadeirydd a’i wraig Eira. Gwerthir cynhyrchion llaeth organig wedi’u brandio gan Daioni Cymru i siopau yn y Deyrnas Unedig a Daioni Hong Kong Ltd, gyda’r mab Ben yn Gadeirydd, ac yn gwerthu i Hong Kong, Shanghai a Fietnam. Caiff cynhyrchion UHT eraill Daioni eu hallforio i’r Dwyrain Canol, yr Emiradau Arabaidd Unedig, ac yn ddiweddar i Ffrainc. Yn ogystal, mae 1 miliwn litr o laeth organig ffres Daioni yn cael ei werthu trwy lawer o siopau ar draws Cymru.

Felly, o weithgaredd gwreiddiol y fferm yn 1975 mae’r fferm a’r busnes llaeth dilynol yn gweithredu ledled y byd bellach gyda throsiant o dros £4,500,000.

Laurence Harris a’i wraig, Eira yn derbyn Gwobr Syr Bryner Jones gan Lywydd 2017, Mr Brian Jones MBE, FRAgS a’i wraig Helen ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru. Yn y llun hefyd mae Gareth Roberts, sy’n hael iawn yn noddi’r fedal bob blwyddyn ac sy’n un o’r beirniaid.

Wrth dderbyn ei wobr, meddai Mr Harris “Mae’n anrhydedd fawr derbyn gwobr o’r fath, yn arbennig pan welwch chi safon y rhai eraill ar y rhestr fer. Rwyf bob amser wedi bod yn chwaraewr tîm, ac rwyf ond yn cynrychioli’r tîm. Hoffwn ddiolch I Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’r beirniaid, roedd yn waith anodd iddyn nhw!”

Fe wnaeth Syr Bryner Jones helpu i lywio cyfeiriad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am 50 mlynedd. Roedd yn bennaeth yr Adran Amaethyddiaeth a Choleg Aberystwyth yn 1907 ac aeth ymlaen i fod yn un o brif ffigurau addysg amaethyddol yng Nghymru. Roedd yn rhywun o ddylanwad yn Amaethyddiaeth Cymru, gan ddod yn Gomisiynydd ac yn Gadeirydd Cyngor Amaethyddol Cymru ac wedi hynny daeth yn Ysgrifennydd Cymreig y Weinyddiaeth Amaeth.

Syr Bryner Jones, a gafodd ei urddo’n farchog yn 1947, oedd Cyfarwyddwr Anrhydeddus Sioe Frenhinol Cymru o 1908 – 10 ac roedd yn Gadeirydd Cyngor y gymdeithas o 1944 – 53. Daeth yn Llywydd y gymdeithas yn 1954, yn 50fed flwyddyn y gymdeithas ac yn drasig bu farw ym mis Rhagfyr y flwyddyn honno.

Cyflwynwyd gwobr Syr Bryner Jones gyntaf yn 1957 gan ei ferch ac mae’r wobr wedi’i rhoi bob blwyddyn i rywun o wahanol gangen o’r diwydiant ffermio sydd wedi cyrraedd y lefel cyrhaeddiad uchaf yn y sector a ddewisir.