Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

7 Gorffennaf 2017

Bydd un ar ddeg o weithwyr amaethyddol o bob rhan o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 479 mlynedd go arbennig o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Y rhai fydd yn derbyn medalau eleni yw:

 • Evan Erfyl Astley, 59 oed o Dalybont, Aberystwyth sydd wedi gweithio i John a Tia Jones o Ddarowen, Machynlleth am 40 mlynedd.
 • Geraint Evans, 58 oed o Trebersed, Travellers Rest, Sir Gaerfyrddin, sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 40 mlynedd, yn fwyaf diweddar i David a Rosemary Jones o Dre-lech / Travellers Rest am 33 mlynedd.
 • David Afon Griffiths, 64 oed o Landyfalle, Aberhonddu sydd wedi gweithio i David Evans Bevan o Landyfalle, Aberhonddu am 46 mlynedd.
 • Dewi Elwy Griffiths, oed 56 o Golomendy, Dinbych sydd wedi gweithio i Richard a John Mars Jones o Lanefydd, Dinbych am 40 mlynedd.
 • Robert Henry Griffiths, 72 oed o The Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 53 mlynedd, yn fwyaf diweddar i Neville Walters, Caerllion am 15 mlynedd.
 • Ronnie Jones, 69 oed o Abermeurig, Llambed sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 42 mlynedd, yn fwyaf diweddar i’r Brodyr Evans, Llanrhystud am 20 mlynedd.
 • Alcwyn Rees, 62 oed o Fancyfelin, Caerfyrddin sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 46 mlynedd, yn fwyaf diweddar i’r diweddar John a Joyce Thomas, Bancyfelin, Caerfyrddin am 31 mlynedd.
 • Brian Wyn Roberts, 56 oed o Ruthun, Sir Ddinbych sydd wedi gweithio i’r Brodyr Lloyd yn Rhuthun, Sir Ddinbych am 40 mlynedd.
 • Trefor Aled Roberts, 65 oed o Lansannan, Sir Ddinbych sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 46 mlynedd, yn fwyaf diweddar i Dewi Jones, Llansannan am 18 mlynedd.
 • Christine Skyrme, 57 oed o Dalgarth, Aberhonddu sydd wedi gweithio i Swyddfa CFfI Ffederasiwn Brycheiniog, Aberhonddu am 40 mlynedd.
 • Peter Thomas, 60 oed o Langennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin sydd wedi gweithio i’r Partneriaid Thomas o Langennech, Llanelli am 46 mlynedd.