Gwobr Dr Emrys Evans

7 Gorffennaf 2017

Gyda’r thema’n sgiliau bugeilio, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Dewi Jenkins o Dalybont, Ceredigion.

Eleni roedd yna saith ymgeisydd am y wobr, a noddir yn garedig gan Harrison Clark Rickerbys Limited, y cafodd pob un ohonynt eu hasesu ar eu sgiliau mewn hwsmonaeth anifeiliaid, cadw cofnodion milfeddygol, gallu cneifio, gweithio gyda chŵn defaid, paratoi defaid ar gyfer y farchnad/ sioeau ayb.  “Roedd hi’n bleser mynd o gwmpas Cymru a chyfarfod cymaint o fugeiliaid ifanc a oedd â’u sylw wedi’i hoelio’n llwyr ar wella perfformiad eu diadelloedd, gyda llawer yn arbrofi mewn croesfridio wrth iddynt fynd ati i ddethol mamogiaid a hyrddod.  Gwelsom y rheini a oedd yn gofalu am ddiadelloedd mawr a’r rheini gyda diadelloedd bychain.  Roedd hi’n orchwyl anodd gweld y fath amrywiaeth o systemau a bridio i ddewis enillydd.” meddai’r beirniaid, Alun Evans CBE DL FRAgS a Martin Sivill.

Er gwaethaf y gorchwyl anodd, roedd y beirniaid yn unfrydol yn eu penderfyniad i enwi Mr Jenkins yn enillydd eleni. “Roedd ei sgiliau bugeilio yn eithriadol.” meddai’r beirniaid “Mae’n rhaid ei gyfrif yn un o’r bridwyr a’r hyfforddwyr cŵn defaid gorau yng Nghymru. Adlewyrchir hyn yn ei lwyddiant mewn arwerthiannau cŵn defaid, gan hawlio prisiau uchel iawn gartref ac mewn arwerthiannau yn Skipton a’r Bala. Mae’n ymhyfrydu mewn hyfforddi cŵn defaid ifanc, ac roedd hi’n bleser ei weld yn gweithio un ohonynt.”

Mae Mr Jenkins yn enillydd sioe hefyd gyda’i Ddefaid Mynydd Cymreig yn ennill mewn sioeau lleol, sioeau sirol, ac yn ennill y Brif Bencampwriaeth yn Sioe Frenhinol Cymru ac mae’n paratoi pob un o’i anifeiliaid ei hun. Mae’i ddiadell uchel ei pharch yn cynhyrchu hyrddod magu sy’n mynd ymlaen i wneud prisiau uchel mewn arwerthiannau, gyda’r pris uchaf ar gyfartaledd ddwy flynedd yn olynol, gan ddangos fod yna alw mawr iawn amdanynt. 

Yn gneifiwr medrus, mae Mr Jenkins yn cneifio’i ddiadell 800 o famogiaid ei hun yn ogystal â’r diadelloedd ar ffermydd cyfagos.  Mae’n cynnig mewn cystadlaethau cneifio mewn sioeau ac am y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi cyrraedd rownd derfynol y Dosbarth Canolradd yn Sioe Frenhinol Cymru.

Bydd tystysgrif a medal yn cael eu cyflwyno ar ddydd Llun 24 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru er cof am Dr Emrys Evans, medalydd aur Sioe Frenhinol Cymru a chadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a fu farw'r noson cyn sioe’r canmlwyddiant yn 2004.