Logisteg fawr ar y gweill i newid polion dringo Sioe Frenhinol Cymru

26 Mehefin 2017

Yn sefyll dros 30m o uchder, mae’r ddau bolyn dringo eiconaidd yng nghanol adran goedwigaeth Maes Sioe Frenhinol Cymru yn anodd eu methu.

Yn un o’r cystadlaethau mwyaf poblogaidd yn y sioe, mae’r dringwyr polion yn dangos bod ganddynt nerfau fel haearn Sbaen ynghyd â nerth ac ystwythder i’w ryfeddu i gystadlu yn erbyn ei gilydd, ac yn erbyn y cloc, i weld pa mor gyflym y gallant gyrraedd y top.

Sut bynnag, mae hi’n bwysig er mwyn diogelwch y dringwyr ac uniondeb y cystadlaethau i’r polion gael eu cadw mewn cyflwr penigamp a’u newid pan fo angen. Mae’r polion presennol wedi bod yn eu lle er 2009 ac yn yr ychydig ddyddiau nesaf, byddwn yn eu newid mewn pryd ar gyfer sioe eleni, gorchwyl logistaidd sy’n gofyn am beth wmbredd o baratoi a gwaith caled!

Mae dwy goeden Ffynidwydden Douglas enfawr o goedwig dan reolaeth yn perthyn i Cyfoeth Naturiol Cymru ger Pantperthog, Machynlleth, wedi’u cwympo’n barod gyda chymorth Tillhill Forestry. Ond roedd eu cael i faes y sioe yn golygu gwneud trefniadau yr oedd yn rhaid eu cynllunio gyda manylrwydd milwrol.

Mae’r daith o Bantperthog i adran goedwigaeth Sioe Frenhinol Cymru yn her logistaidd anferth sy’n golygu cael help a chefnogaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed Powys a’r Asiantaeth Briffyrdd. Gan ddechrau’n gynnar bore ddoe, dydd Sul 25 Mehefin, cafodd y polion newydd eu llwytho ar lori gymalog, yn cael ei llywio o’r cefn, a’u gyrru’r 90 milltir a mwy o’r goedwig i Lanelwedd gan Kieron M Owen Transport Ltd, ynghyd â gosgordd heddlu llawn ar gyfer llwyth anarferol.

 

Bellach ar faes y sioe, mae’r polion yn barod ar gyfer rhan nesaf yr her ble byddant yn cael eu codi i fyny i’w lle gyda chraen anferthol o eiddo Davies Crane Hire a’u claddu 5m yn y ddaear gyda help J A Morgan Groundworks, cyn cael eu clymu’n sownd yn eu lle yn y diwedd gyda chyfres o wifrau tyniant. Camp beirianyddol enfawr!

“I lawer, mae’r olwg o’r polion dringo yn gyfystyr â Sioe Frenhinol Cymru” meddai’r  Cyfarwyddwr Anrhydeddus newydd dros Goedwigaeth, Iwan Lloyd-Williams “Mae’r tyrfaoedd bob amser yn heidio i wylio’r dringwyr yn bwrw iddi trwy gydol yr wythnos ac rydym wedi’n gwefreiddio bob amser gan safon yr ymrysonwyr yn cystadlu yn ein  cystadlaethau.

“Mae hi’n hanfodol bwysig ein bod yn sicrhau’r amodau gorau posibl i’n cystadleuwyr ac rydym wedi mynd ati o ddifrif i wneud yn siŵr fod y polion yn cael eu newid yn barod ar gyfer pedwar diwrnod cyffrous arall o ddigwyddiadau yn sioe eleni.

“Hoffem estyn ein diolch i’r holl sefydliadau a chontractwyr eraill sydd wedi helpu i wneud hyn yn bosibl.”