Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n cicdanio’r tymor sioeau

22 Mai 2017

Mae deuddydd llawn hwyl wedi’i fwynhau gan filoedd yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn Llanelwedd y penwythnos hwn. Yn ddathliad o dyddynnu a bywyd gwledig, mae’r Ŵyl Wanwyn yn ffefryn mawr gan lawer yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Roedd y penwythnos yn llawn hwyl, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt a gadwodd ymwelwyr hapus wedi’u difyrru trwy gydol y ddau ddiwrnod. Pa un a roesant gynnig ar feicio mynydd, trin anifail ecsotig, dysgu tric syrcas, cymryd rhan mewn beirniadu stoc, camu y tu mewn i babell profiad gwenyn neu odro buwch, mae’n ddiogel dweud bod pawb wedi mwynhau’r holl weithgareddau ymarferol oedd ar gael gydol yr ŵyl.

Gyda phwyslais ar dyddynnu, roedd yr Ŵyl Wanwyn yn cynnig y cyfle i fynychwyr sychedig yr ŵyl elwa ar y dewis enfawr o weithdai am ddim, sgyrsiau, sesiynau holi ac ateb, arddangosiadau ac arddangosfeydd a oedd yn digwydd ar hyd y penwythnos. Doedd dim gwahaniaeth pa un ai tyfu llysiau, cneifio, trin a brechu moch, cadw ieir, rheoli coetiroedd, neu lawer o bynciau a sgiliau eraill oedd dan sylw, roedd yna gyfleoedd i bawb ddysgu rhywbeth.

   

   

“Rydym wrth ein bodd gyda faint y gwnaeth pawb fwynhau digwyddiad cyntaf y Gymdeithas yn 2017.” meddai Kay Spencer, Cyfarwyddwr yr Ŵyl Wanwyn. “Mae’r ymwelwyr wedi dod yn lluoedd, wedi mynd i’r afael â’r holl weithgareddau i roi cynnig arnynt ac wedi llwyr gofleidio ethos yr ŵyl… dathliad o dyddynnu a bywyd gwledig.

“Gyda’r stondinau masnach yn sôn bod busnes yn brysur a’r ymwelwyr yn ymhyfrydu yn awyrgylch cyfeillgar ardderchog yr ŵyl, bu’r penwythnos yn un i’w gofio.

“Doedd ond rhaid ichi ymweld â’r ardal gerddoriaeth a bwyd stryd newydd ei helaethu yn ystod y ddau ddiwrnod i fod yn dyst i heidiau o bobl hapus yn mwynhau’r danteithion blasu oedd ar gynnig a’r cynnwrf o wrando ar y bandiau byw, i sylweddoli bod yr ŵyl wedi bod yn llwyddiant.”

Eleni gwelwyd Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn ei hôl, gan ddenu dros 1,000 o redwyr o bob rhan o Gymru i gystadlu mewn cyfres o rasys gwlad heriol ond golygfaol, yn cychwyn ac yn gorffen ar faes y sioe ac yn cynnwys y dyffrynnoedd, caeau, lonydd coedwigol a choedwigaeth drawiadol o hardd yn y cyffiniau. Roedd y digwyddiad llwyddiannus, yn cael ei gynnal ar y cyd â Run 4 Wales, yn cynnwys Pencampwriaethau Rhedeg Gwlad Cymru a Phencampwriaethau Rhedeg Gwlad Rhyngranbarthol Cymru hefyd.

Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a redodd y 10K: “Mae’r Ŵyl Rhedeg Gwlad yn ychwanegiad gwych at yr Ŵyl Wanwyn ac rwyf yn wirioneddol hapus o weld bod y niferoedd wedi mwy na dyblu o gymharu â’n digwyddiad agoriadol dwy flynedd yn ôl. Roedd hi’n ardderchog gweld cymaint o wylwyr yn annog y rhedwyr yn eu blaen wrth iddynt groesi’r llinell derfyn ac yn ymuno yn awyrgylch yr ŵyl.”

Yr Ŵyl Wanwyn yw’r ffordd berffaith o gicdanio tymor y sioeau i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru – y digwyddiad mawr nesaf sydd i ddod yw Sioe Frenhinol Cymru, sydd ond naw wythnos i ffwrdd, ac a gynhelir ar faes y sioe yn Llanelwedd ar 24 - 27 Gorffennaf.

Mae prif ganlyniadau’r penwythnos wedi’u rhestru isod, bydd rhestr lawn o ganlyniadau’r cystadlaethau ar gael ar y wefan yn y man: www.cafc.cymru