Mwynhewch noson o gerddoriaeth a bwyd yn yr Ŵyl Wanwyn

8 Mai 2017

Noson o gerddoriaeth a bwyd, beth fwy y gallech chi ofyn amdano?

Mewn llai na phythefnos bydd Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru (20 & 21 Mai 2017) ar ei hanterth gyda miloedd o ymwelwyr hapus yma ar faes y sioe yn Llanelwedd, yn awyddus i flasu popeth sydd gan yr ŵyl penwythnos o hyd i’w gynnig.

Eleni, mae’r ŵyl ystyriol o deuluoedd, sy’n ddathliad o dyddynnu a bywyd gwledig yn hyd yn oed yn fwy atyniadol gyda’r ardal fwyd stryd a cherddoriaeth estynedig.

Yn llawn i’r ymylon fel arfer â chneifwyr cyflym o bob cwr o’r byd a’u cefnogwyr brwd eu cymeradwyaeth, ar gyfer yr Ŵyl Wanwyn sy’n dod, bydd Canolfan Gneifio Meirion, sydd ynghanol safle’r ŵyl, yn cael ei thrawsnewid yn ardal bwyd stryd a cherddoriaeth brysur.

Bydd yr ardal dan do fawr yn orlawn o gynhyrchwyr lleol yn cynnig amrywiaeth eang o bethau amheuthun blasus a danteithion, ac yn hytrach na’i fod ar gyfer defaid, bydd y llwyfan yn dod yn lle i fandiau byw berfformio a diddanu trwy gydol y penwythnos.

Yn gwneud y gorau o’r adeg o’r flwyddyn, y tywydd gwanwynol (hei lwc!) a’r diwrnodau hirach, bydd yr ŵyl unwaith eto ar agor yn hwyrach i’r noson, tan 8pm, ar ddydd Sadwrn 20 Mai. Unwaith y bydd holl ffrwst a ffwndwr y cystadlaethau da byw prysur, y rhaglen lawn mynd o arddangosfeydd a pherfformiadau, arddangosiadau a gweithdai wedi tawelu ychydig, bydd yr ardal bwyd stryd yn dod yn fyw ar amrantiad.

Felly tra byddwch yn mwynhau gwledda ar y bwyd a diod artisan gorau un a geir ac a gynhyrchir o’r tu mewn i Gymru a siroedd y gororau, byddwch yn gallu ymlacio a gwrando (neu godi ar eich traed a dawnsio!) ar fandiau lleol, yn cynnwys Lucky Pierre, The Sam-Antonio Freeway, Cold Flame, Gruig, The Poor Boys of Worcester, The Troup a McCarthyism.

Mae Kay Spencer, Cyfarwyddwr yr Ŵyl Wanwyn, yn edrych ymlaen at y penwythnos; “O holl ddigwyddiadau’r gymdeithas, ein Gŵyl Wanwyn sydd â’r gogwydd mwyaf at deuluoedd ac sy’n fwyaf hamddenol. Mae’n cynnig y diwrnod allan perffaith ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu aros ar agor yn hwyrach ar y Sadwrn, sy’n golygu nad oes raid i’n hymwelwyr ruthro adref cyn eu bod yn barod.”

“Ar adeg o’r flwyddyn pan ydym yn mwynhau’r nosweithiau hirach, goleuach a’r gobaith o dywydd braf, roedd arnom eisiau parhau’r dathliad o fywyd gwledig i’r min nos. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at eich gwahodd chi i gyd i aros yn hwyrach, neu ddod draw i ymuno â ni, a mwynhau noson wanwynol o gerddoriaeth a bwyd gyda chyfeillion.”

Bydd yr ŵyl yn aros ar agor tan 8pm ar y dydd Sadwrn (5pm ar y dydd Sul) gyda mynediad am ddim i faes y sioe ar ôl 5pm. I gael mwy o wybodaeth, neu i gael eich e-docyn ymlaen llaw, ewch i www.cafc.cymru  Cofiwch, mae pob plentyn 16 oed ac iau yn cael dod i’r Ŵyl Wanwyn trwy’r dydd am ddim.